h

Nieuws uit 2013

12 december 2013

Thijs Heemskerk lijsttrekker GR2014

Op woensdag 11 december is op de algemene ledenvergadering Thijs Heemskerk gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Ook werd op deze avond het verkiezingsprogramma vastgesteld.

Op deze avond zijn ook de andere kandidaten aan de ALV voorgesteld. De kandidatenlijst met als lijsttrekker Thijs Heemskerk werd unaniem aangenomen. De eerste 5 van de kandidatenlijst is nu als volgt samengesteld:

  1. Thijs Heemskerk
  2. Khatera (Lily) Amani - Ayan
  3. Stef van der Steen
  4. Yassin Dagdag
  5. Sylvia Mooren

 

Lees verder
11 december 2013

AVRI past tarieven 2014 aan na actie SP

Vandaag besliste de AVRI over de nieuwe tarieven voor 2014. De SP heeft de laatste maanden veel aandacht besteed aan de hoogte van die tarieven. Naast een motie die in de Culemborgse gemeenteraad unaniem is aangenomen heeft de SP ook handtekeningen verzameld en die zijn vandaag aangeboden aan de raad van bestuur van de AVRI.

Lees verder
6 december 2013

Nelson Mandela

Met droefenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van "Madiba" Nelson Mandela. Madiba was de naam die men hem gaf in zijn clan. De afkomst en verbondenheid van Mandela met zijn roots waren overduidelijk. Hij heeft daar voor 27 van zijn beste jaren gegeven in gevangenschap. Maar nadien steeg zijn aanzien door zijn optreden na het afschaffen van de apartheid in Zuid-Afrika. Hij verbond `blank en wit` en voorkwam zo een burgeroorlog of nog erger. Ook de SP Culemborg was al lang solidair met hun strijd via de bekende Mandela festivals en andere activiteiten, zoals het inzamelen van geld en goederen voor het ANC. Internationale solidariteit met hen had effect. Nelson Madela belichaamde de hoop en uitzicht op een betere wereld, waarin we in vrede met elkaar leven, zonder onderscheid naar ras, kleur, religie.

Lees verder
3 december 2013

Zorgavond met start zorg enquete

Er gaat de aankomende jaren veel veranderen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Het kabinet is van plan om veel zorgtaken over te dragen aan de gemeenten. Tegelijkertijd worden de beschikbare budgetten voor de jeugdzorg, bijzondere ziektekosten en maatschappelijke ondersteuning met 15 tot 25 procent gekort. Veel mensen die zorg ontvangen en werkers in de zorg maken zich grote zorgen daarover. Zij vragen zich af waar zij in de toekomst nog op kunnen rekenen en op wie.

Lees verder
3 december 2013

FNV demonstratie ook door SP-ers goed bezocht

Zaterdag 30 november waren zo'n 10.000 FNV leden verzameld in en bij de Jaarbeurs in Utrecht. Ook de SP Culemborg was hier ruim vertegenwoordigd. Temeer omdat veel SP-ers ook FNV lid zijn was dit een uitgelezen kans om het protest tegen de kabinetsplannen te laten horen.

Lees verder
18 november 2013

Zorg voor elkaar

 

 

 

 

 

 

 


De SP wil graag in gesprek over de toekomst van de zorg in Culemborg en nodigt u uit om dit met ons samen te doen op:

Maandagavond 2 december 2013 om 20.00uur met als gastspreker SP tweede kamerlid Renske Leijten in de Burgerzaal van het Stadhuis te Culemborg.

Vul hier de Zorg enquête in !!

Lees verder

Pagina's

U bent hier