h

Nieuws uit 2012

5 december 2012

SP in actie tegen afbraak AWBZ

In de bezuinigingsdrift van het kabinet Rutte II ontspringt de zorg zeker de dans niet. Veel mensen in Nederland, en ook in Culemborg, zijn afhankelijk van zorg, huishoudelijke hulp, of ondersteuning bij bijvoorbeeld psychische problemen. Voorheen werd dit vanuit de AWBZ betaald, maar in de plannen van het kabinet wordt dit voortaan via de WMO gedaan. De SP is er niet tegen dat gemeenten deze zorgtaken gaan uitvoeren, maar wel wanneer dat met veel minder geld dan voorheen moet gebeuren. Want het overhevelen van de taken gaat namelijk gepaard met een gigantische korting op de beschikbare budgetten.

Lees verder
4 december 2012

Over runderen wordt maar liever niet gesproken..


De afgelopen maand besloot de gemeente om de galloways die in uiterwaarden van Goilberdingen leefden weg te halen. Deze actie leiden tot tal van boze en verontwaardigde reacties. Dit college laat weer eens duidelijk zien dat zij slecht is in het aanvoelen wat gevoelig ligt voor inwoners. Dat zij er weer niet in slaagt inwoners op een goede manier te informeren en met hen te overleggen. Waarschijnlijk was het dan best mogelijk geweest om gewoon runderen in de uiterwaard te houden. Het Gelders Landschap en vrijwilligers lijken daartoe best bereid. Het college heeft echter van wat een kans was voor een ander soort beheer, waar inwoners een grotere rol speelden, verprutst. De SP vind de hele gang van zaken zeer kwalijk.

Lees verder
22 november 2012

Kind van de Rekening!


In een rijk land als Nederland leven tienduizenden kinderen (367.000) in armoede. Heel concreet betekent dat, dat ze niet iedere dag een gezonde maaltijd kunnen eten. Niet altijd naar verjaardagsfeestjes kunnen. Of zelf hun verjaardag niet kunnen vieren met vriendjes en vriendinnetjes. Maar ook dat ze niet mee kunnen doen met sporten, uitstapjes of culturele activiteiten kunnen ondernemen. Toch hele belangrijke dingen voor de ontwikkeling van kinderen.

Lees verder
12 november 2012

Algemene beschouwingen door de SP bij de begroting 2013

We leven in onzekere tijden. Dat is niet iets wat de meesten van ons prettig vinden. Integendeel. Inmiddels heeft de crisis ook Culemborg stevig in zijn greep. Veel mensen zijn onzeker over hun toekomst. Bijvoorbeeld over hun woonsituatie, omdat hun huis slecht verkoopbaar is of zij geen passende woning kunnen vinden. Ook zijn er veel zorgen over het werk. Veel mensen weten niet of zij hun baan gaan behouden. Ook zijn in Culemborg inmiddels al circa 1400 huishoudens afhankelijk van een werkloosheidsuitkering.

Lees verder
3 november 2012

Ledenavond over begroting

Op maandag 29 oktober was er een ledenavond over de begroting van 2013. Er werd gesproken over de financiele situatie van de stad, en besloten welke onderwerpen belangrijk zijn voor ons om moties en amendement over in te dienen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier