h

Nieuws uit 2012

16 maart 2012

22 maart: Landelijke staking tegen plannen kabinet sociale werkvoorziening

Medewerkers in de sociale werkvoorziening komen donderdag 22 maart op het Haagse Malieveld in actie tegen de afbraakplannen van het kabinet. Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat niet in op het ultimatum van Abvakabo FNV. Door de nieuwe Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) dreigen 70.000 van de 100.000 beschermde werkplekken te verdwijnen.

Lees verder
9 maart 2012

Gemiste kans voor het Milieu

Ongeveer 2 jaar geleden maakte dit college haar ambities bekend over het milieubeleid. Zij wil dat in Culemborg geinvesteerd wordt in het milieu en duurzaamheid, zodat Culemborg op lange termijn zelfs een klimaatneutrale stad wordt. Natuurlijk waren wij erg blij met deze grote ambitie, hoewel er ook twijfels waren of dit wel realistisch zou zijn.

Lees verder
8 maart 2012

Bespreking Congresstukken

Op zaterdag 2 juni is weer een Congres van de SP in Breda. Ter voorbereiding daarop komt er een groepje leden bijeen op 27 maart om de stukken voor te bespreken, zodat we eind april onze bevindingen en aanbevelingen kunnen presenteren tijdens een ALV. Leden zijn uiteraard welkom om mee te praten tijdens de bijeenkomst op 27 maart om 20.00 uur in het kantoor. Op 7 april kunnen de afdelingen met elkaar van gedachte wisselen tijdens de regio-conferentie in Zwolle. Opgave via de voorzitter. U kunt de stukken downloaden vanaf SPnet.

Lees verder
3 maart 2012

SP 2e kamerlid Paulus Jansen bezoekt bewoners Platte Daken Zuid

Op verzoek van de SP Culemborg heeft Paulus Jansen, 2e kamer lid voor de SP, zich op de hoogte gesteld van de woonsituatie in de wijk Platte Daken Zuid. Hij kreeg een rondleiding door de wijk door de bewonerscommissie.

Lees verder
20 februari 2012

Enquête in verband met herstructurering Achter de Poort

Vanuit onze leden bereiken ons klachten omtrent de communicatie van Kleurrijk Wonen met de bewoners over de voorgenomen sloop- en renovatieplannen in de wijk Achter de Poort. Er is al met al veel onduidelijkheid . Dit bleek ook uit een onderzoek dat door de PvdA is uitgevoerd. De SP-Culemborg doet hierbij een korte enquête. De bevindingen gaan we bespreken in een overleg met Kleurrijk Wonen.
We verzoeken u onderstaande vragen te beantwoorden en per mail aan ons toe te zenden: culemborg@sp.nl

Lees verder
19 februari 2012

Avond over socialisme

We waren te gast bij onze buren in Wijk bij Duurstede. Ronald van Raak hield een inleiding over socialisme: geschiedenis, ontwikkeling en plaats in deze tijd. Aan de hand van voorbeelden uit zijn boekje Het Rijke Rooie Leven ontspon zich een boeiende discussie met de vele aanwezigen. Het zaaltje was bomvol. Ronald van Raak , Historicus en filosoof, promoveerde op studie naar Nederlands conservatisme. Was directeur Wetenschappelijk Bureau SP; sinds 2003 lid van de Eerste Kamer. Schreef verschillende historische en filosofische boeken. Woordvoerder Binnenlandse Zaken en Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier