h

Nieuws uit 2012

21 mei 2012

Culemborgse Programmakrant Gemeenteraad verspreid

De Programmakrant Gemeenteraad is weer verspreid. Hierin kijken de Culemborgse gemeenteraadsfracties terug op de afgelopen twee jaar en vooruit naar de komende twee jaar. Over twee jaar vinden namelijk weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. De krant wordt niet bezorgd bij adressen met een nee-ja of nee-nee sticker en ook niet in het buitengebied. Daarom liggen er ook exemplaren in het stadskantoor en is de krant in te zien op internet.

Lees verder
19 mei 2012

SP verlaat pand aan de Havendijk


Na bijna 30 jaar is er een einde gekomen aan het gebruik door de SP van het pand aan de Havendijk.
De eigenaar Philip Oosterlaak heeft het pand te koop gezet en dus zijn wij op zoek gegaan naar andere ruimte. Die hebben we gevonden in het verbouwde oude Stadhuis en in het Bondsgebouw van de FNV/ABVA-KABO waar we onze vergaderingen en bijeenkomsten kunnen houden.
Zolang het pand nog niet verkocht is, blijven we nog even gebruik maken van het kantoor in voorkomende gevallen.

Lees verder
2 mei 2012

GroenLinks en SP Culemborg bezorgd over situatie Fair Play

De Culemborgse SP-voorman Heemskerk en GroenLinks raadslid Oortwijn hebben afgelopen donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering hun bezorgdheid geuit over de situatie rond voetbalvereniging Fair Play. Sportpark Sprokkelenburg, de thuishaven van Fair Play, wordt binnenkort gesloten. De gemeente heeft als alternatief sportpark Parijsch aangeboden, maar Fair Play verwerpt dat. Ze zijn ontevreden over de wijze waarop de gemeente alles heeft gecommuniceerd en beroept zich op de toezegging terug te kunnen keren naar Culemborg-Oost.

Lees verder
2 mei 2012

WMO veranderingen

Op 20 april was er in Arnhem een speciaal regio-overleg voor de regio’s Noord en Zuid Gelderland, met als thema: de gevolgen van het Kabinetsbeleid voor AWBZ en WMO. Speciale gast was Tweede Kamerlid Renske Leijten, die zich grote zorgen maakt over het wetsvoorstel, dat regelt dat gemeenten de AWBZ-taak “begeleiding”moeten gaan uitvoeren. Het gaat hier om begeleiding van mensen met een beperking, die thuis wonen en die zonder deze vorm van zorg geen zelfstandig leven kunnen leiden. De beperkingen van deze groep mensen variëren van lichamelijke-, verstandelijke-, psychiatrische- of zicht- of gehoorbeperkingen tot hersenletsel en dementie. Afhankelijk van de beperking kan de begeleiding bestaan uit; ondersteuning bij het op orde houden van de financiën of het huishouden, dagbesteding, palliatieve zorg, e.a.

Lees verder
2 mei 2012

Culemborgse ondernemers solidair met voedselbank

Het is crisis en er wordt flink bezuinigd. Dat is ook in Culemborg goed te merken. Steeds meer gezinnen komen in financiële problemen en hebben daarom hulp nodig van de voedselbank. Omdat Culemborg zelf geen voedselbank heeft, worden de producten aangeleverd uit Tiel. Maar het aantal mensen dat hier gebruik van maakt is zo hard gestegen, dat er tekorten dreigden. De voedselbank in Tiel besloot daarom aan de bel te trekken bij politieke partijen in Culemborg, om te kijken of er een grotere bijdrage uit Culemborg kon komen. Marinka Mulder (PvdA) en Rein Burger (SP) gingen op bezoek bij Culemborgse ondernemers en supermarkten om aandacht te vragen voor dit probleem.

Lees verder
22 april 2012

Verkiezingen: botte bijl of menselijk en sociaal


Nederland verkeert in zwaar weer -- en de regering weet het niet meer. Dat is slecht nieuws voor iedereen die zich zorgen maakt over de toekomst. Ons land zit in zorgen maar het kabinet ziet geen uitweg. Premier Mark Rutte, vicepremier Maxime Verhagen en gedoger Geert Wilders dragen, met hun partijen, een zware verantwoordelijkheid voor de doodlopende straat waarin ze Nederland hebben gestuurd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier