h

Nieuws uit 2010

5 december 2010

Enquete SP-leden Culemborg

De hulp- en informatiedienst (HID) op zaterdagochtend trekt steeds minder bezoekers, en denkt na over een andere opzet. Binnenkort zijn er de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De SP Culemborg wil meer actie. Kortom, er staat weer van alles te gebeuren. Daarbij hebben we de hulp en mening van alle SP-leden nodig. Daarom zal er bij het volgende inlegvel, en ook op de website, een enqueteformulier bijgevoegd worden om inzicht te krijgen in hoe jullie tegen de HID en andere dingen aan kijken en hoe jullie mee willen en kunnen werken. Let dus goed op begin 2011.

Lees verder
18 november 2010

Moet Culemborg blij zijn met dit nieuwe kabinet ?

Het is zo ver. Nederland heeft weer een nieuwe regering. Een kabinet met als motto “vrijheid en verantwoordelijkheid”. Of we daar als Culemborgers blij mee moeten zijn betwijfel ik. VVD en CDA lijken de verantwoordelijkheid voor de kredietcrisis keihard neer te leggen bij gewone mensen. De echt hoge inkomens en de banken met hun bonuscultuur blijven buiten schot. Wat voorbeelden: een fors hogere zorgpremie, een lagere zorgtoeslag en een jaar minder studiefinanciering voor studenten.

Lees verder
18 november 2010

SP bezorgd over uitspraken nieuwe Politiechef

Raadslid Thijs Heemskerk uitte in de raadsvergadering van 28 oktober zijn bezorgdheid naar aanleiding van een uitspraak van de nieuwe politiechef Dorrestijn. Zij heeft gezegd dat eenvoudige overlast van hangjeugd niet meer aangepakt gaat worden door de politie. De raad is niet blij met deze uitspraak omdat het, vooral in de wijk Terweijde, de bedoeling is om het gezag op straat te herstellen en het vertrouwen te bevorderen. Zulke uitspraken brengen onrust teweeg, stelt de SP.

Lees verder
18 november 2010

Start Culemborgs Participatiehuis

In januari gaat de nieuwe werkwijze van de gemeente met werkzoekenden en inburgeraars van start. Dat betekent dat iedereen die zonder werk zit voortaan voor circa 20 of meer uur per week moet gaan besteden aan scholing, vrijwilligerswerk of het opdoen van werkervaring. Ook is men bezig de verordening waarin de rechten en plichten van mensen in de bijstand en inburgeraars beschreven staan aan te passen. Als SP gaan wij de vinger aan de pols houden. Dus mocht je iemand kennen die tegen problemen aanloopt als gevolg van deze veranderingen laat het de fractie weten. Je kunt dat het beste doen door te mailen naar Thijs Heemskerk (tj.heemskerk@telfort.nl) of hem te bellen (0345-510009).

Lees verder
14 november 2010

SP bij de begroting 2011 in Culemborg

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad de begroting van 2011 besproken. Het college was er trots op dat ze een sluitende begroting kon presenteren zonder grote bezuinigingen. Na 2011 zal dat een stuk moeilijker worden omdat de gemeente door het Rijk en dankzij de kredietcrisis een stuk minder te besteden heeft. In zijn algemene beschouwingen had SP-fractievoorzitter Thijs Heemskerk daarover uiteraard enkele kritische opmerkingen.

Lees verder
5 oktober 2010

SP in de weer met bezuinigingen

In de maand september heeft de gemeenteraad zich bezig gehouden met de kerntakendiscussie. Een discussie die er vooral over gaat hoe de gemeente de aankomende jaren zo'n 5 miljoen minder moet gaan uitgeven. Op de ledenavond van juni werd deze discussie voorbereid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier