h

Start Culemborgs Participatiehuis

18 november 2010

Start Culemborgs Participatiehuis

In januari gaat de nieuwe werkwijze van de gemeente met werkzoekenden en inburgeraars van start. Dat betekent dat iedereen die zonder werk zit voortaan voor circa 20 of meer uur per week moet gaan besteden aan scholing, vrijwilligerswerk of het opdoen van werkervaring. Ook is men bezig de verordening waarin de rechten en plichten van mensen in de bijstand en inburgeraars beschreven staan aan te passen. Als SP gaan wij de vinger aan de pols houden. Dus mocht je iemand kennen die tegen problemen aanloopt als gevolg van deze veranderingen laat het de fractie weten. Je kunt dat het beste doen door te mailen naar Thijs Heemskerk (tj.heemskerk@telfort.nl) of hem te bellen (0345-510009).

U bent hier