h

Moet Culemborg blij zijn met dit nieuwe kabinet ?

18 november 2010

Moet Culemborg blij zijn met dit nieuwe kabinet ?

Het is zo ver. Nederland heeft weer een nieuwe regering. Een kabinet met als motto “vrijheid en verantwoordelijkheid”. Of we daar als Culemborgers blij mee moeten zijn betwijfel ik. VVD en CDA lijken de verantwoordelijkheid voor de kredietcrisis keihard neer te leggen bij gewone mensen. De echt hoge inkomens en de banken met hun bonuscultuur blijven buiten schot. Wat voorbeelden: een fors hogere zorgpremie, een lagere zorgtoeslag en een jaar minder studiefinanciering voor studenten.

Culemborgers met een lager inkomen gaan het hardst door de kabinetsplannen getroffen worden. Hun besteedbaar inkomen gaat mogelijk zo hard achteruit dat zeker ouderen in een isolement terecht komen. Ook zal denk ik de woningbouw in Culemborg, dat toch al een tekort aan betaalbare woningen heeft , verder stagneren. Woont u in een huurhuis en hebt u een middeninkomen dan gaat uw huur extra omhoog en komt u niet langer in aanmerking voor een goedkope huurwoning.
Maar dan zijn we er nog niet, hoewel dit college het echte bezuinigen nog een jaar lijkt te gaan uitstellen. Culemborg zal de komende jaren van dit kabinet waarschijnlijk zo’n zes miljoen moeten gaan bezuinigen en allerlei voorzieningen staan onder druk. Houd dus maar vast rekening met forse verhogingen van contributies en toegangsprijzen.
De kabinetsplannen zullen de tweedeling tussen arm en rijk verder vergroten. De PVV zal meer vrijheid krijgen om verschillende groepen op grond van hun etnische achtergrond tegen elkaar op te zetten. De kans bestaat dat het vergroten van deze tegenstellingen tot nieuwe spanningen tussen groepen Culemborgers zal leiden.
Culemborg kan nu nog trots zijn op goede voorzieningen, een rijk verenigingsleven en een sociale benadering van zorg en minima. De plaatselijke afdelingen van de VVD en CDA hebben dit tot nog toe ondersteund. Het is alleen maar te hopen dat zij ook in de toekomst een ander dan hun landelijk partijstandpunt blijven innemen. Op zo’n moment ben ik natuurlijk blij met de SP. Een partij die zowel landelijk als plaatselijk altijd duidelijk is over haar keuze voor een echt sociaal beleid waarbij de zwakkeren zo veel mogelijk ontzien worden.

Thijs Heemskerk

(deze tekst is tevens verschenen als colum in de Culemborgsche Courant)

U bent hier