h

SP in de weer met bezuinigingen

5 oktober 2010

SP in de weer met bezuinigingen

In de maand september heeft de gemeenteraad zich bezig gehouden met de kerntakendiscussie. Een discussie die er vooral over gaat hoe de gemeente de aankomende jaren zo'n 5 miljoen minder moet gaan uitgeven. Op de ledenavond van juni werd deze discussie voorbereid.

Over sommige zaken waren we het al snel eens. Bezuinigen op de armoedebestrijding, het minimabeleid, op geld om wie werk zoekt weer te helpen bij het vinden van werk, de gezondheidszorg, veiligheid en het milieu zijn onaanvaardbaar en daarover hoeft wat de SP betreft het college niet eens met voorstellen te komen.
Na een stevige discussie werd er die avond ook een aantal terreinen genoemd waarop als het niet anders kan wel bezuinigd zou kunnen worden. Met name werden stadspromotie en toerisme, cultuurvoorzieningen (zoals een gesubsidieerd stadstheater), sport (minder subsidie wat zal leiden tot hogere contributies) en het sociaal cultureel werk (met uitzondering van het jeugdbeleid) genoemd. Voorwaarde is wel dat er voor gezorgd wordt dat ook mensen met een lager inkomen gebruik kunnen moeten kunnen blijven maken van de voorzieningen. Klik hier voor meer informatie als je nog iets meer wil weten.
Op 27 oktober organiseren we opnieuw een ledenavond over de bezuinigingen die op ons afkomen.
Aanvang 20.00 UUR.
Plaats: SP kantoor aan de Havendijk

U bent hier