h

Over runderen wordt maar liever niet gesproken..

4 december 2012

Over runderen wordt maar liever niet gesproken..


De afgelopen maand besloot de gemeente om de galloways die in uiterwaarden van Goilberdingen leefden weg te halen. Deze actie leiden tot tal van boze en verontwaardigde reacties. Dit college laat weer eens duidelijk zien dat zij slecht is in het aanvoelen wat gevoelig ligt voor inwoners. Dat zij er weer niet in slaagt inwoners op een goede manier te informeren en met hen te overleggen. Waarschijnlijk was het dan best mogelijk geweest om gewoon runderen in de uiterwaard te houden. Het Gelders Landschap en vrijwilligers lijken daartoe best bereid. Het college heeft echter van wat een kans was voor een ander soort beheer, waar inwoners een grotere rol speelden, verprutst. De SP vind de hele gang van zaken zeer kwalijk.

Ook als SP kregen we de nodige vragen over deze kwestie. Iets dat wij goed kunnen begrijpen. De SP vind de hele gang van zaken dan ook zeer kwalijk. Ook de SP heeft vorig jaar met tegenzin ingestemd met het raadsvoorstel. Dat voorstel was om het beheer van deze uiterwaarden over te dragen aan de eigenaar van het gebied, het Gelders Landschap en betrokken inwoners. Dat past bij ons algemene standpunt over het groen. Namelijk dat het groen en het milieu een belangrijk plek in onze stad dienen in te nemen. Iets waarop je niet moet willen bezuinigen, tenzij je op een zorgvuldige manier taken kunt overdragen. Bijvoorkeur met als doel inwoners meer te betrekken bij de natuur in onze gemeente.
Daar hoort dan bij, dat je inwoners tijdig informeert en mee laten beslissen. Waarschijnlijk was het dan mogelijk geweest om gewoon runderen in de uiterwaard te houden. Het Gelders Landschap en vrijwilligers lijken daartoe best bereid. Het college heeft echter van wat een kans was voor een ander soort beheer waar inwoners een grotere rol speelden totaal verprutst. Het gevolg is dat runderen en de natuur schade lijden, die waarschijnlijk niet meer terug te draaien is. Daarnaast hebben burgers opnieuw weer minder vertrouwen in hun stadsbestuur en of er eigenlijk wel naar hen geluisterd wordt. Het zoveelste voorbeeld dat het tijd wordt voor een nieuwe manier van besturen van onze gemeente.

U bent hier