h

SP in actie tegen afbraak AWBZ

5 december 2012

SP in actie tegen afbraak AWBZ

In de bezuinigingsdrift van het kabinet Rutte II ontspringt de zorg zeker de dans niet. Veel mensen in Nederland, en ook in Culemborg, zijn afhankelijk van zorg, huishoudelijke hulp, of ondersteuning bij bijvoorbeeld psychische problemen. Voorheen werd dit vanuit de AWBZ betaald, maar in de plannen van het kabinet wordt dit voortaan via de WMO gedaan. De SP is er niet tegen dat gemeenten deze zorgtaken gaan uitvoeren, maar wel wanneer dat met veel minder geld dan voorheen moet gebeuren. Want het overhevelen van de taken gaat namelijk gepaard met een gigantische korting op de beschikbare budgetten.

Op deze manier is het overdragen van taken naar gemeenten geen manier om zorg dichter bij de burger te brengen, maar een keiharde bezuiniging die vooral de fysiek, mentaal en financieel minder sterke burgers in onze maatschappij zal gaan treffen.
De SP bereidt zich voor op grootschalige actie, om deze plannen zo snel mogelijk van tafel te krijgen zodat er een eerlijke en realistische visie over de WMO en AWBZ kan komen. Er wordt toegewerkt naar een landelijke manifestatie begin 2013.
Ook in Culemborg gaan wij als SP deze actie ondersteunen. Een actieteam zal belanghebbenden verenigen, en het Culemborgse aanspreekpunt zijn voor protestacties. Door burgers te informeren en organisaties en politiek te activeren, hopen wij dat er straks ook uit Culemborg een duidelijk tegengeluid over deze plannen richting Den Haag komt.

U bent hier