h

Zorgavond met start zorg enquete

3 december 2013

Zorgavond met start zorg enquete

Er gaat de aankomende jaren veel veranderen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Het kabinet is van plan om veel zorgtaken over te dragen aan de gemeenten. Tegelijkertijd worden de beschikbare budgetten voor de jeugdzorg, bijzondere ziektekosten en maatschappelijke ondersteuning met 15 tot 25 procent gekort. Veel mensen die zorg ontvangen en werkers in de zorg maken zich grote zorgen daarover. Zij vragen zich af waar zij in de toekomst nog op kunnen rekenen en op wie.

Daarom organiseerde de SP op 2 december j.l. een zorgavond met zorgspecialist Eelco Eikenaar van de SP (als vervanger van de zieke Renske Leijten), een deskundige op dit gebied. Voor de pauze gaf Eelco een uiteenzetting over de huidige situatie en de voorgenomen plannen van het kabinet in de gezondheidszorg. De plannen zijn te betitelen als echte neo-liberale VVD plannen waar de PvdA helaas steun aan verleent. Eelco riep op tot actie om te voorkomen dat deze plannen werkelijkheid worden. De actie van de Thuiszorg medewerkers tegen Sensire geeft aan, dat actie loont.

Na de pauze werd de thuiszorg film vertoont van de situatie in Wijk bij Duurstede. Schrijnende voorbeelden van situaties die straks werkelijkheid kunnen worden. Geen plaats voor ouderen in verzorgingshuizen en geen steun meer van vertrouwde thuiszorg medewerkers.  Na de film was er ruimte voor vragen en discussie. De discussie draaide ook om de stellingname van de politiek in Culemborg. Laten we dit gebeuren en accepteren we de kaalslag of gaan we er tegen in met actie en fractie. Het was een drukbezochte avond. Om specifiek de situatie in Culemborg te belichten en goed te onderzoeken is de SP

Culemborg is met een enquete bezig.
Vul hier de Zorg enquête in !!

Reactie toevoegen

U bent hier