h

Meldpunt Zorg Culemborg is voor Iedereen!

Of u cliënt bent, medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, betrokken familielid, vriend of buur: dat maakt niet uit. Uw melding hier kan gaan over een verlaging van het aantal uren thuiszorg, over gedwongen vertrek uit een verzorgingshuis maar ook om ervaringen, klachten of opmerkingen over dagbesteding, gehandicaptenzorg, buurtteams en jeugdzorg of andere misstanden in de zorg.

Meldpunt Zorg Culemborg: Waarom?

Vanaf 1 januari 2015 vinden de zogeheten decentralisaties van de zorg plaats. Gemeenten hebben meer zorgtaken gekregen met veel minder geld. Op dit moment wordt er fors bezuinigd op de thuiszorg, de jeugdzorg en de dagbesteding. Dit zal ook in Culemborg uiteindelijk gepaard gaan met forse bezuinigingen. 

Er zal worden geprobeerd om u, uw buren of familie en bekenden meer zelf te laten doen, zodat er minder ondersteuning van beroepskrachten nodig is.

Ook op de huishoudelijke hulp zal bezuinigd worden en veel - vaak kwetsbare - ouderen kunnen straks niet meer terecht in een verzorgingshuis als de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in werking treedt. De zorg voor al deze ouderen komt óók bij de gemeenten te liggen, die vaak nu al korten op het aantal uren thuiszorg.

In Culemborg zijn er ook veel mensen die zich ongerust maken over de toekomst van de ondersteuning en zorg die zij ontvangen. Dat bleek onder meer uit stads-gesprekken en contacten met mensen die thuiszorg krijgen.

De gemeente Culemborg zegt wel steeds dat zij zorg zullen dragen dat in onze stad geen kwetsbare inwoners in de knel zullen komen. De SP denkt echter dat de kans heel groot is dat er zich in de praktijk wél problemen zullen voordoen.

SP-raadslid, Lily Amani-Ayan, licht dit toe: “Het is tijd de problemen bij de overgang naar het nieuwe systeem in kaart te brengen. Het is belangrijk om te onderzoeken of het slechts om enkele gevallen gaat of dat het probleem veel groter is.”

Mocht u dus merken dat de zorg van mensen die om u heen ontvangen verslechterd is, of dreigt te verslechteren, laat dat ons dan weten via deze meldpunt. Wij zullen dan ons uiterste best doen om samen met u deze problemen snel aan de kaak te stellen en aan een oplossing te werken.


U bent hier