h

Zorg, welzijn en WMO

31 oktober 2019

De jeugdzorg verdient beter

Foto: SP

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren in Nederland jeugdhulp nodig hebben. Dat geldt vooral voor de "zwaardere" vormen van zorg. Denk aan zorg waarbij de rechter besluit dat een jongere wordt opgenomen in een instelling of uit huis moet worden geplaatst. Doordat het kabinet eerder juist heeft bezuinigd op het geld dat de gemeentes ontvangen voor de jeugdzorg kampt onze gemeente net als vrijwel alle gemeentes met forse financiële tekorten. De SP vindt echter niet dat er simpelweg op de jeugdzorg bezuinigd kan worden. Wij willen dat het extra geld van het kabinet geïnvesteerd wordt in preventie. Door eerder aan de gang te gaan met problemen voorkomen worden dat steeds meer jongeren uit huis moeten worden geplaatst. 

Lees verder
22 september 2017

Verhoging eigen risico van de baan!

Foto: SP

Het is ons gelukt! Een eerste stap tegen het eigen risico is gezet. Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat het eigen risico komend jaar naar 400 euro stijgt. Maar: gisteren maakten de onderhandelende partijen bekend dat ze dat niet laten gebeuren. Een eerste stap in onze strijd tegen de boete op ziek zijn. En we gaan door!

Lees verder
11 juli 2017

SP wil cliëntenraden behouden

Foto: SP

In Culemborg bestonden jarenlang een aantal cliëntenraden. Een aantal jaren geleden waren dat ondermeer de cliëntenraad werk en inkomen, gehandicaptenraad en WMO adviesraad. Het college deed tijdens de raadsvergadering in juni het voorstel om al deze raden te gaan fuseren in een nieuwe adviesraad Sociaal Domein. De SP vindt dit op zich een goed idee, maar wil dan wel dat de nieuwe adviesraad het karakter houdt van een cliëntenraad.

Lees verder
1 maart 2017

Lokaal over landelijk debat

Foto: SP

Op woensdagavond 8 maart organiseert  "de roos van Culemborg" een verkiezingsdebat. Politici en inwoners uit Culemborg gaan met elkaar in debat over thema's uit de landelijke politiek. De thema's zijn het milieu , asiel en intergratie en de zorg. Het doel is om de Tweede Kamer verkiezingen dichter bij de inwoners van Culemborg te brengen.  De SP wordt vertegenwoordigd door fractievoorzitter Thijs Heemskerk. Hij zal die avond o.a. in debat gaan met Nicolien de Geus over de zorg. De avond begint om 20:00 uur en wordt gehouden in de Synagoge (Jodenkerkstraat 5).De toegang is gratis. We hopen dat er ook veel SP leden komen om het SP geluid extra kracht bij te zetten.

Lees verder
30 januari 2015

Politiek WeesCafé Culemborg

Zondagmiddag, 1 februari 2015, start het Elisabeth Weeshuis in samenwerking met Bibliotheek Rivierenland, een nieuw initiatief: het Politiek WeesCafé.

Lees verder
3 december 2013

Zorgavond met start zorg enquete

Er gaat de aankomende jaren veel veranderen voor mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning. Het kabinet is van plan om veel zorgtaken over te dragen aan de gemeenten. Tegelijkertijd worden de beschikbare budgetten voor de jeugdzorg, bijzondere ziektekosten en maatschappelijke ondersteuning met 15 tot 25 procent gekort. Veel mensen die zorg ontvangen en werkers in de zorg maken zich grote zorgen daarover. Zij vragen zich af waar zij in de toekomst nog op kunnen rekenen en op wie.

Lees verder
18 november 2013

Zorg voor elkaar

 

 

 

 

 

 

 


De SP wil graag in gesprek over de toekomst van de zorg in Culemborg en nodigt u uit om dit met ons samen te doen op:

Maandagavond 2 december 2013 om 20.00uur met als gastspreker SP tweede kamerlid Renske Leijten in de Burgerzaal van het Stadhuis te Culemborg.

Vul hier de Zorg enquête in !!

Lees verder
10 oktober 2013

Actie: Ouderen Nu !!

De SP voert de aankomende maand actie om aandacht te vragen voor de positie van ouderen. Het is nodig om ouderen de nodige zekerheid te geven over wat hun qua zorg, huisvesting en inkomen te wachten staat. In Culemborg  worden daarom deze maand 900 OuderenNU kranten onder ouderen verspreid. Ook worden er in Culemborg de aankomende maanden andere zorg acties gevoerd. Acties waarin wij als SP samen met u aandacht vragen voor het in stand houden en verbeteren van de zorg voor ouderen en andere inwoners. Heb je vragen of opmerkingen of een goed idee over hoe de zorg voor ouderen in Culemborg kan worden verbeterd, laat het ons weten!   

Lees verder
4 juni 2013

Culemborg wil nog steeds een eigen huisartsenpost

De SP krijgt regelmatig vragen waarom er in Culemborg geen huisartsenpost (HAP) is. Dat is inderdaad een goede vraag. De SP wil in ieder geval al jaren dat er een huisartsenpost in Culemborg komt. Dat wie ziek wordt in het weekend of ´s avonds niet naar Tiel hoeft te reizen. Inmiddels is het ons gelukt om de meeste andere fracties en ook de huisartsen in Culemborg achter dit plan te krijgen. Helaas willen de zorgverzekeraars en het regionale ziekenhuis nog steeds niet meewerken. De SP vindt dat het tijd is om opnieuw aandacht voor dit probleem te vragen. U kunt ons de aankomende maanden daarbij helpen.

Lees verder
26 mei 2013

Transitie langdurige zorg te snel en te onduidelijk

De snelheid waarmee staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zijn hervormingen voor de langdurige zorg invoert, baart veldpartijen zorgen. Dat bleek gisteren tijdens de hoorzitting over de transitie van de langdurige zorg in de Tweede Kamer. Een aantal onduidelijkheden over de wetswijzigingen is tijdens de zitting niet weggenomen.

Lees verder

U bent hier