h

De jeugdzorg verdient beter

31 oktober 2019

De jeugdzorg verdient beter

Foto: SP

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren in Nederland jeugdhulp nodig hebben. Dat geldt vooral voor de "zwaardere" vormen van zorg. Denk aan zorg waarbij de rechter besluit dat een jongere wordt opgenomen in een instelling of uit huis moet worden geplaatst. Doordat het kabinet eerder juist heeft bezuinigd op het geld dat de gemeentes ontvangen voor de jeugdzorg kampt onze gemeente net als vrijwel alle gemeentes met forse financiële tekorten. De SP vindt echter niet dat er simpelweg op de jeugdzorg bezuinigd kan worden. Wij willen dat het extra geld van het kabinet geïnvesteerd wordt in preventie. Door eerder aan de gang te gaan met problemen voorkomen worden dat steeds meer jongeren uit huis moeten worden geplaatst. 

Culemborg behoort tot de gemeentes, waar veel jongeren en gezinnen problemen hebben. Veel kinderen groeien op in armoede, Relatief veel jongeren komen in aanraking met justitie of moeten vanwege problemen thuis uit huis worden geplaatst. Het kabinet heeft voor de komende jaren ruim 1 miljard euro extra ter beschikking stelt voor de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Voor de jeugdzorg gaat het in 2019 om 420 miljoen. De SP wil weten wat er in Culemborg met dit geld gebeurd is. Wordt het simpelweg gebruikt om de tekorten af te dekken ? Wordt er echt geld besteed aan het verbeteren van de jeugdzorg via meer preventie ? Of kiest Culemborg er (weer) voor via de regio de oplopende tekorten te dekken. Wij zien liever dat dit geld wordt gebruikt om te investeren in het jongerenwerk, samenwerking met scholen en het bestrijden van "opgroeien in armoede". Als eerste stap hebben wij daarover vragen gesteld aan het college. Vervolgens willen wij met jongeren en (zorg) instanties kijken wat er beter kan.

Reactie toevoegen

U bent hier