h

Actie: Ouderen Nu !!

10 oktober 2013

Actie: Ouderen Nu !!

De SP voert de aankomende maand actie om aandacht te vragen voor de positie van ouderen. Het is nodig om ouderen de nodige zekerheid te geven over wat hun qua zorg, huisvesting en inkomen te wachten staat. In Culemborg  worden daarom deze maand 900 OuderenNU kranten onder ouderen verspreid. Ook worden er in Culemborg de aankomende maanden andere zorg acties gevoerd. Acties waarin wij als SP samen met u aandacht vragen voor het in stand houden en verbeteren van de zorg voor ouderen en andere inwoners. Heb je vragen of opmerkingen of een goed idee over hoe de zorg voor ouderen in Culemborg kan worden verbeterd, laat het ons weten!   

Landelijk voert de SP de aankomende maand actie om de positie van ouderen zeker te stellen. Het doel is: Nu ouderen de zekerheid bieden van zorg, huisvesting, inkomen en vervoersdeelname. Het eigen vermogen van zorginstellingen bedraagt momenteel 3,7 miljard euro. Grote zorgconcerns en ziektekostenverzekeraars maken miljoenen winsten. Meer dan 50 topbestuurders verdienen meer dan de Balkenende norm van 193.000 euro. Toch dreigen door nieuwe bezuinigingen van dit VVD- PvdA  kabinet 50.000 medewerkers in de thuiszorg hun baan te verliezen.

Op 2 juli maakte het kabinet een wetvoorstel bekend om de AOW-partnertoeslag voor ouderen met een hoger inkomen geleidelijk te gaan afschaffen. 3 miljoen gepensioneerden dreigen het slachtoffer van dit plan te worden. Volgens RTL nieuws gaan ouderen er in 2015 hoe dan ook gemiddeld 25 euro per maand op achteruit doordat de koopkrachtregeling voor AOW-ers wordt afgeschaft. 

Ook wil het kabinet de ouderenzorg verder gaan versoberen. Van familieleden en buren te wordt verwacht dat zij ouderen gaan verzorgen en ondersteunen. Iets dat prima is zolang deze mantelzorgers dit vrijwillig doen en dit te combineren valt met hun werk en verdere bezigheden. Mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg behoort echter niet zomaar verplicht te worden gesteld. 

Snapt u het nog? De SP snapt dit niet en wil dit ook niet snappen.

Wij vinden het schandalig dat steeds opnieuw de rekening voor de crisis bij ouderen en andere kwetsbare inwoners wordt neergelegd. Als afdeling gaan wij de aankomende maanden hiertegen actie voeren. Ook in Culemborg geldt dat door er door kortingen van het rijk minder geld beschikbaar komt. Ook in Culemborg wil het college dat de zorg voor ouderen, gezinshulp en maatschappelijke ondersteuning steeds meer door mantelzorgers en andere vrijwilligers wordt gedaan. De SP wil echter samen met werkers in de zorg- en welzijnsektor de zorg en ondersteuning voor ouderen en andere kwetsbare inwoners juist gaan verbeteren. Wij gaan daarvoor de aankomende maanden actie voeren en ook op andere manieren aandacht vragen voor de onzekere toekomst van de zorg en ondersteuning in Culemborg. Heb je vragen of opmerkingen of een goed idee over hoe de zorg voor ouderen in Culemborg kan worden verbeterd, laat het ons weten!  culemborg@sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier