h

Nieuws uit 2013

5 maart 2013

Laat watersporters hun haven beheren

Verkopen is wat de SP betreft niet de beste manier om er voor te gaan zorgen dat de haven de gemeente minder gaat kosten.
De watersportvereniging zegt de haven te willen gaan pachten en (de kosten voor) onderhoud en beheer op zich te willen nemen. De SP wil dat dit aanbod serieus wordt genomen. Het is mooie kans om te laten zien dat door inwoners meer invloed en verantwoordelijkheid te geven voorzieningen als de haven collectief eigendom kunnen blijven.

Lees verder
4 maart 2013

Dwarsverbindingen

Woensdag 27 februari was er weer eens een voorlichtingsavond over de dwarsverbindingen tussen Parijsch en Goilberdingen. Een goede opkomst van de speciaal hiervoor uitgenodigde belanghebbenden en een uitgebreide presentatie van dit geweldige plan. Geweldig? Volgens wethouder Stegeman wel maar de bewoners denken hier toch heel anders over.

Lees verder
27 februari 2013

Leerzame avond met Arjan Vliegenthart


Zo'n 20 leden waren aanwezig bij deze vruchtbare avond met als thema "Democratisering van de economie" Een thema wat dit jaar op de agenda staat van de SP in de afdelingen, in de regio en landelijk.

Lees verder
17 februari 2013

Arjan Vliegenthart komt naar Culemborg


Dinsdag 26 februari komt Arjan Vliegenthart, 1e kamerlid van de SP en directeur van het wetenschappelijk bureau, samen met redacteur Tijmen Lucie van het kaderblad Spanning naar Culemborg om te spreken over het thema Democratisering van de economie. SP leden zijn van harte welkom. De bijeenkomst vindt plaats in het FNV Bondsgebouw aan de Kapelhof 4 (parkeerplaats achter de AH). Aanvang 20.00uur

Lees verder
5 februari 2013

Bezuinigingen in Culemborg

Het lijkt erop dat de gemeente ook dit jaar weer fors zal gaan bezuinigen. Vooral doordat het rijk taken aan de gemeente overdraagt. Op deze manier wordt er gewoon bezuinigd op regelingen voor kwetsbare groepen zoals jongeren, zieken en werkzoekenden.
Tegelijkertijd worden taken zoals die van de brandweer verplicht regionaal uitgevoerd. In de praktijk blijkt vaak dat geregionaliseerd laten uitvoeren van taken juist duurder uitpakt. Ook is er minder ruimte voor inspraak voor u als burger of voor aansturing door de gemeenteraad.

Lees verder
27 januari 2013

Dicht het 65 plus gat

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vreest dat het 65plus-gat er voor zorgt dat oud en arm weer als vanouds bij elkaar horen. Door de verhoging van de AOW-leeftijd komen mensen met vut, prepensioen, private arbeidsongeschiktheidsregelingen, functioneel leeftijdsontslag en levensloopregelingen in problemen, omdat al deze voorzieningen eindigen op 65-jarige leeftijd. Tussen het eindpunt van deze voorzieningen en de start van AOW ontstaat een gat, dat elk jaar groter wordt. Kijk voor informatie op de site www.65plusgat.nl en stuur een protestbrief naar Den Haag

Lees verder

Pagina's

U bent hier