h

Laat watersporters hun haven beheren

5 maart 2013

Laat watersporters hun haven beheren

Verkopen is wat de SP betreft niet de beste manier om er voor te gaan zorgen dat de haven de gemeente minder gaat kosten.
De watersportvereniging zegt de haven te willen gaan pachten en (de kosten voor) onderhoud en beheer op zich te willen nemen. De SP wil dat dit aanbod serieus wordt genomen. Het is mooie kans om te laten zien dat door inwoners meer invloed en verantwoordelijkheid te geven voorzieningen als de haven collectief eigendom kunnen blijven.

Op de raadsvergadering van 28 februari werd door de oppositiepartijen een motie ingediend. Het college wordt opgedragen om serieus na te gaan of het beheer van de haven en camping aan de watersportvereniging de Helling kan worden overgedragen. De Helling had al eerder aangegeven bereid te zijn om het beheer via een pachtovereenkomst over te willen nemen. De gemeenteraad had eerder besloten dat de haven zich zelf financieel moet gaan bedruipen. Het college vond dat alleen door de haven te verkopen dit mogelijk zou zijn. Inmiddels heeft echter de Helling een aanbod gedaan om alle beheers- en onderhoudskosten via pachten op zich te nemen. Mede hierdoor werd het mogelijk dat de door de SP, PvdA , CU en GL ingediende motie werd aangenomen.

De SP fractie is erg blij dat de motie is aangenomen en hoopt dat het college echt zijn best gaat doen om er met de Helling uit te komen. Zo kan er toch worden bezuinigd worden en blijft de haven gemeente eigendom. Minstens zo belangrijk vinden wij dat de Helling en de zeeverkenners zo de kans krijgen om de haven te gaan beheren. Zo wordt hun betrokkenheid en invloed op wat er met de haven gebeurd versterkt. Iets dat goed aansluit bij de visie van de SP om de economie en samenleving meer democratisch te maken.

Namens de SP fractie

Thijs Heemskerk

U bent hier