h

Nieuws uit 2013

2 mei 2013

1 mei: de nieuwe ZO krant uitgedeeld


Op de dag van de arbeid werd in Culemborg de nieuwe ZO krant uitgedeeld. In dit nummer een special met Jan Slagter van omroep Max over de bezuinigingen, m.n. gericht op de ouderen en artikelen over de thuiszorg, bezuinigingen of investeren en de SP aanpak van de crisis.

Lees verder
26 april 2013

Nieuw zwembad voor Culemborg?

Na jaren van onduidelijkheid lijkt er nu eindelijk een oplossing te komen voor het zwembad in Culemborg. De zwemverenigingen kwamen met wat de SP een ambitieus en ook goed (financieel) doordacht plan vindt. Zij wisten zo uiteindelijk ook wethouder Geertzen enthousiast te krijgen. Hij melde later ook via de pers, dat het college dit plan goed haalbaar vindt. De SP feliciteert de verenigingen met het behaalde succes. Wij vinden ook dat wij als stad trots behoren te zijn op de door de zwemverenigingen getoonde inzet en maatschappelijke solidariteit. Het lijkt hen immers gelukt te zijn om in een relatief korte tijd voor elkaar te krijgen wat het college en zwembadbestuur eerder in 2 jaar niet gelukt is namelijk met steun van de raad voor zorgen dat de toekomst van zwembad zeker is gesteld doordat er fors minder subsidie nodig zal zijn. 2521 zwembad

Lees verder
26 april 2013

Dwarsverbindingen..... open-dicht-open?

De dwarsverbindingen blijven de gemoederen bezig houden. Was eerst de beslissing genomen om de dwarsverbindingen dicht te laten, omdat de kosten ver boven het beschikbare budget uitkwamen, nu is twee weken later middels een motie van de VVD-D66-CDA besloten om toch de verbindingen open te stellen voor het autoverkeer. Waarom die motie? De VVD heeft advies ingewonnen bij de eigen deskundigen en zij kwamen tot de conclusie dat het openstellen van de verbindingen binnen het budget van 700.000 euro mogelijk moest zijn, zo’n 150.000 euro goedkoper dan de begroting van de wethouder. .

Lees verder
16 april 2013

Neem zwemsporters serieus zodat het zwembad in Culemborg behouden blijft

Veel zwemmers in Culemborg maken zich zorgen over de toekomst van het zwembad. Het lijkt het college maar niet te lukken om tot een plan te komen om met 220.000 euro minder subsidie een goed zwembad in de stad te behouden. Iets dat alleen mogelijk zal zijn als de zwemverenigingen een deel van het werk van de huidige beroepskrachten overnemen. De zwemsporters vinden dat er door het college niet serieus naar hun plannen geluisterd wordt. De SP vindt dit ronduit een slechte zaak. De zwemverenigingen zijn immers absoluut nodig om het mogelijk te maken dat Culemborg een goed, maar ook beter subsidieerbaar zwembad kan behouden. Zeker zolang het college zelf ook geen deugdelijk plan heeft, moet er juist met de zwemsport serieus overlegd moet worden. Dat dan geldt dat het niet alleen over geld behoort te gaan, maar je als gemeente een stuk regie los moet laten en vertrouwen moeten durven hebben in inwoners en verenigingen

Lees verder
2 april 2013

Bezuinigingen in Culemborg

Als bezuinigen onvermijdelijk zijn, dan behoort dat sociaal te gebeuren. Het beleid van dit kabinet maakt het helaas onvermijdelijk. Er zal nog dit jaar besloten moeten worden waarop wij in Culemborg de aankomende jaren ruim 2 miljoen extra gaan bezuinigen. Pijnlijke keuze zijn daarbij onvermijdelijk. De SP wil echter beslist dat de meest kwetsbare inwoners en hun regelingen buiten schot moeten blijven. In tegenstelling tot het college vinden wij dat er dan ook naar de kosten in het stadskantoor, inclusief het personeel behoort te worden gekeken. Ook zal mogelijk van bijvoorbeeld sporters gevraagd moeten worden dat men minder subsidie gaat ontvangen.

Lees verder
19 maart 2013

Landelijke demonstratie thuiszorg

Deze hulp is hard nodig en pas na een indicatie krijg je deze thuishulp. De regering Rutte II wil de hulp wegbezuinigen. Met ingang van 2014 is er geen zorg meer voor nieuwe aanvragers. De bestaande klanten raken hun hulp kwijt met ingang van 2015. Er wordt 75% op het budget gekort. Alleen in zeer bijzondere situaties is nog maatwerk mogelijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier