h

Neem zwemsporters serieus zodat het zwembad in Culemborg behouden blijft

16 april 2013

Neem zwemsporters serieus zodat het zwembad in Culemborg behouden blijft

Veel zwemmers in Culemborg maken zich zorgen over de toekomst van het zwembad. Het lijkt het college maar niet te lukken om tot een plan te komen om met 220.000 euro minder subsidie een goed zwembad in de stad te behouden. Iets dat alleen mogelijk zal zijn als de zwemverenigingen een deel van het werk van de huidige beroepskrachten overnemen. De zwemsporters vinden dat er door het college niet serieus naar hun plannen geluisterd wordt. De SP vindt dit ronduit een slechte zaak. De zwemverenigingen zijn immers absoluut nodig om het mogelijk te maken dat Culemborg een goed, maar ook beter subsidieerbaar zwembad kan behouden. Zeker zolang het college zelf ook geen deugdelijk plan heeft, moet er juist met de zwemsport serieus overlegd moet worden. Dat dan geldt dat het niet alleen over geld behoort te gaan, maar je als gemeente een stuk regie los moet laten en vertrouwen moeten durven hebben in inwoners en verenigingen

De afgelopen week is de onrust die bij veel Culemborgers leeft over de toekomst van het zwembad naar buiten gekomen. Het is onzeker wat er met het huidige zwembad dat aan vervanging of renovatie toe is zal gaan gebeuren. De onzekerheid en onrust zijn begrijpelijk en terecht. De raad wil namelijk onderzocht zien hoe de subsidie van 470.000 euro naar 250.000 euro kan worden verlaagd. Dat zal alleen mogelijk zijn als een deel van het werk van de huidige (beroeps) badmeesters door de instructeurs en andere vrijwilligers van de zwemverenigingen wordt overgenomen.
Deze verenigingen zijn daartoe wel bereid, zo bleek ondermeer uit het gesprek dat de SP heeft deze maand heeft gevoerd. De verenigingen met 900 leden voelen zich echter niet serieus genomen door het college. Iets dat natuurlijk een ronduit slechte zaak is, maar helaas constateren we dat het bij dit college wel erg vaak het geval is. Zij vinden dat hun plan voor een nieuw zwembad met een afmeting van 21 bij 25 meter te gemakkelijk als niet haalbaar werd bestempeld. Het college vindt dat het plan (iets) te duur uitvalt en twijfelt er aan of de verenigingen wel in staat zijn om door de jaren heen voldoende menskracht te kunnen leveren voor het beheer. Dat is inderdaad niet zondermeer zeker, het is ook een kwestie van vertrouwen durven hebben ! Wat echter, wat de SP betreft, wel zeker is dat er in Culemborg een goed en groot genoeg zwembad moeten blijven bestaan. Iets dat niet alleen van belang is voor zwemsporters maar ook voor de vele andere mensen die regelmatig gebruik maken van het bad. Verder vind de SP dat als je met minder gemeentesubsidie het zwembad wil exploiteren, daarvoor de medewerking van zwemsporters nodig is. Dat je er als stad trots en blij mag zijn met hun opstelling en aanbod om in hun vrije tijd het zwembad mee te gaan beheren. Het is dan een gemiste kans voor de gemeente om overleg met de verenigingen en hun plan te gemakkelijk af te wijzen. Zeker als je als college dan niet tegelijkertijd met een goed alternatief komt. Ook het college weet nog niet aan te geven hoe we dan wel een goed zwembad in Culemborg kunnen behouden en tegelijkertijd 220.000 euro denkt te gaan bezuinigen. De SP vindt dat onder die omstandigheden opnieuw serieus met de verenigingen gepraat moet worden. Wij geloven dat er dan met het nodige geven en nemen, maar ook vooral door onderling vertrouwen te schenken eruit te komen valt. Dat er dan wel nog steeds bezuinigd kan worden op de subsidie en er toch goede zwemvoorzieningen in Culemborg blijven bestaan.

U bent hier