h

Sport

19 juni 2019

Zwemmen moet mogelijk blijven

Foto: SP

Het college stelt voor om het zwembad de Waterlinie op termijn te sluiten. Wat een debacle nieuw gebouwd bad gaat dicht en in Culemborg zou dan minder veilig en door minder mensen gezwommen kunnen worden. De SP wil dat zwemmen voor zo veel mogelijk voor iedereen mogelijk blijft. We denken dat in ieder geval iedereen zwemles moet kunnen krijgen. Dat zwemmen gezond is en dat zeker ouderen en inwoners met medische klachten hoe dan ook gestimuleerd moeten worden om te blijven zwemmen. Dat dit liefst mogelijk moet zijn zonder extra kosten, reistijd of ander gedoe. We willen daarom dat voorstellen om het zwembad niet te sluiten (zoals van het zwembad bestuur) een serieuze kans krijgen. Hopelijk blijft zo een zwembad in Culemborg betaalbaar en kan blijven bestaan. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan wil de SP toch dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt. We zullen op 20 juni in de raad met andere partijen daar voorstellen voor indienen. Verder gaan wij de aankomende maanden als dat nodig mocht dat  nodig zijn samen met inwoners actie voeren. 

Lees verder
10 juli 2014

SP investeert liever in plaatselijke sportbeoefening

De SP fractie in Provinciale Staten willen dat er geen miljoenen van de provincie in een nationaal tenniscentrum in Buren gestoken wordt en dat geldt ook voor de miljoenen die men wilt besteden in de komst van de Giro d’Italia naar Gelderland.

Lees verder
8 juli 2014

Laten we inwoners toch maar weer zwemmen?

Afgelopen donderdag, 3 juli jl., werd er door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van het zwembad. Ik ben beslist niet tevreden over hoe dit besluit tot stand is gekomen.

Lees verder
25 juni 2014

Haastige spoed is zelden goed!

Er blijkt bij de nieuwe coalitiepartijen en het college nog maar weinig ruimte te zijn om een goed doordacht zwembad besluit te kunnen nemen. Zij zijn vooral bezig om hun coalitiepartners verwijten te maken en onder druk te zetten. Zo werd de mogelijkheid van een groep betrokken zwemmers om hun plan in een voorbespreking uiteen te zetten gewoon van tafel geveegd. Ook het advies van een externe deskundige, om meer tijd te nemen om tot een zorgvuldig besluit te komen, wordt genegeerd.

Lees verder
21 april 2014

Rondetafelgesprek zwembad

Rondetafelgesprek zwembad

Lees verder
26 april 2013

Nieuw zwembad voor Culemborg?

Na jaren van onduidelijkheid lijkt er nu eindelijk een oplossing te komen voor het zwembad in Culemborg. De zwemverenigingen kwamen met wat de SP een ambitieus en ook goed (financieel) doordacht plan vindt. Zij wisten zo uiteindelijk ook wethouder Geertzen enthousiast te krijgen. Hij melde later ook via de pers, dat het college dit plan goed haalbaar vindt. De SP feliciteert de verenigingen met het behaalde succes. Wij vinden ook dat wij als stad trots behoren te zijn op de door de zwemverenigingen getoonde inzet en maatschappelijke solidariteit. Het lijkt hen immers gelukt te zijn om in een relatief korte tijd voor elkaar te krijgen wat het college en zwembadbestuur eerder in 2 jaar niet gelukt is namelijk met steun van de raad voor zorgen dat de toekomst van zwembad zeker is gesteld doordat er fors minder subsidie nodig zal zijn. 2521 zwembad

Lees verder
16 april 2013

Neem zwemsporters serieus zodat het zwembad in Culemborg behouden blijft

Veel zwemmers in Culemborg maken zich zorgen over de toekomst van het zwembad. Het lijkt het college maar niet te lukken om tot een plan te komen om met 220.000 euro minder subsidie een goed zwembad in de stad te behouden. Iets dat alleen mogelijk zal zijn als de zwemverenigingen een deel van het werk van de huidige beroepskrachten overnemen. De zwemsporters vinden dat er door het college niet serieus naar hun plannen geluisterd wordt. De SP vindt dit ronduit een slechte zaak. De zwemverenigingen zijn immers absoluut nodig om het mogelijk te maken dat Culemborg een goed, maar ook beter subsidieerbaar zwembad kan behouden. Zeker zolang het college zelf ook geen deugdelijk plan heeft, moet er juist met de zwemsport serieus overlegd moet worden. Dat dan geldt dat het niet alleen over geld behoort te gaan, maar je als gemeente een stuk regie los moet laten en vertrouwen moeten durven hebben in inwoners en verenigingen

Lees verder

U bent hier