h

Laten we inwoners toch maar weer zwemmen?

8 juli 2014

Laten we inwoners toch maar weer zwemmen?

Afgelopen donderdag, 3 juli jl., werd er door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van het zwembad. Ik ben beslist niet tevreden over hoe dit besluit tot stand is gekomen.

Het 2521 plan is opgesteld door een groep betrokken zwemmers van onder meer de zwemverenigingen. Zij kwamen vorig jaar met een voorstel over hoe we in Culemborg een zwembad kunnen behouden. Iets dat, zeker toen, niet langer vanzelfsprekend was omdat er in 2015 ruim 2 ton minder subsidie beschikbaar is voor het zwembad.

Dit jaar bleek steeds duidelijker dat er ook veel inwoners zijn die het huidige bad en de indeling van de baden willen behouden. Na de verkiezingen trad de CU toe tot een coalitie met D66 en VVD en sprak in de coalitie af, dat renovatie van het huidige bad geen optie zou zijn.

Men vergat daarbij wel om duidelijk af te spreken wat er met de inbreng van de inwoners moest gebeuren, die renovatie juist wel wilden! De CU en D66 beloofden in maart namelijk in hun verkiezingsprogramma's dat burgers wel meer invloed zouden krijgen op het besturen van de stad. Er zou beter naar de inwoners en hun initiatieven worden geluisterd. Dat vond men zelfs zo belangrijk dat het nadrukkelijk in het coalitieakkoord werd gezet.

Toen een groep inwoners echter de raad vroeg om een door hun uitgewerkt plan, om het oude zwembad te renoveren, te mogen toelichten werd dit door de coalitiepartijen geblokkeerd. 

Ook deze voorstanders van renovatie, MeerZwemmen, hebben veel tijd en energie geïnvesteerd in het maken van hun plan. In dat geval vindt de SP het niet meer dan logisch en normaal om serieus naar hen te willen luisteren. 

Verder wordt er door inwoners van Culemborg ondermeer gewezen op de financiële risico’s die aan het nieuw te bouwen bad kleven. Afgelopen donderdag werd er gelukkig een amendement aangenomen dat hier aan tegemoet komt.

Vanwege deze aanpassing heeft de SP, met de nodige tegenzin, toch voor het plan gestemd. Die tegenzin heeft vooral te maken met het besluitvormingsproces.

De SP is namelijk wel een partij die echt ruimte geeft aan burgerparticipatie. Daar hoort dan, volgens ons, ook bij dat je serieus omgaat met plannen van stadgenoten die een andere mening hebben.

U kunt er in ieder geval op rekenen dat de SP zich in blijft zetten om dit te gaan veranderen.

-Thijs Heemskerk, fractievoorzitter SP Culemborg

Voor verdere uitleg over deze onderwerp kunt u contact opnemen met Thijs: tj.heemskerk@telfort.nl

U bent hier