h

Haastige spoed is zelden goed!

25 juni 2014

Haastige spoed is zelden goed!

Er blijkt bij de nieuwe coalitiepartijen en het college nog maar weinig ruimte te zijn om een goed doordacht zwembad besluit te kunnen nemen. Zij zijn vooral bezig om hun coalitiepartners verwijten te maken en onder druk te zetten. Zo werd de mogelijkheid van een groep betrokken zwemmers om hun plan in een voorbespreking uiteen te zetten gewoon van tafel geveegd. Ook het advies van een externe deskundige, om meer tijd te nemen om tot een zorgvuldig besluit te komen, wordt genegeerd.

Blijkbaar zijn, als het om het zwembad gaat, solide financiën, verbeteren van de bestuursstijl en stimuleren van burgerinitiatieven géén belangrijke onderwerpen voor de coalitie. De SP vindt dat al die haast, die vooral wordt ingegeven door onderling gekrakeel en politieke spelletjes, niet in het belang is van Culemborg.

Het gaat hier om een belangrijk raadsbesluit over vele miljoenen Euro's.

Een besluit dat duidelijk veel inwoners bezig houdt en waar alle Culemborgers nog jaren of plezier van hebben of nog jaren de lasten van zullen dragen. In dat laatste geval is extra tijd nemen om goed te luisteren naar de inwoners en maximale duidelijkheid over geld en toekomstig eigendom toch zeker niet te veel gevraagd!

Een groep verontruste zwemmers heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om een voorstel uit te werken om het huidige zwembad te gaan renoveren. Deze groep zwemmers genaamd: ''MeerZwemmen'' wil dat het huidige bad wordt gerenoveerd.

Zij wijzen er, o.a., op dat een nieuw 2521 bad minder aantrekkelijk zal zijn voor recreatieve zwemmers, ouderen en zwemlessen.

In de raadsvergadering van 19 juni werd door de SP en de overige oppositiepartijen een motie hierover ingediend. Zo willen wij dat het plan van MeerZwemmen met het college in een voorbespreking wordt toegelicht en getoetst.

De raad zou dan op grond van de uitkomsten van die voorbespreking een besluit kunnen nemen of zij MeerZwemmen, al dan niet, zouden vragen om hun plan uit te werken.

De coalitie stemde echter tegen de motie. De SP vindt dat eigenlijk heel vreemd. In de verkiezingsprogramma's van CU en D66 staat toch echt te lezen dat zij, net als de SP, de burgers meer invloed willen geven. Je zou dan denken dat ook deze partijen blij zouden zijn als een groep zwemmers zo betrokken is, dat zij zoveel tijd en energie hebben geïnvesteerd in het maken van een alternatief plan.

In de praktijk blijkt daar niets van als het over het zwembad gaat! De coalitiepartijen spreken elkaar aan op onderling gemaakte afspraken op een manier die eerder aan een rechtszaak doet denken dan aan een politiek debat!

Zo verdwijnt al snel iedere mogelijkheid om naar alternatieven of de vragen over de haalbaarheid te kunnen kijken. De SP vindt dat dit slecht is voor het vertrouwen in het nieuwe stadsbestuur en voor toekomstige burgerinitiatieven.

Het is ook onverstandig omdat er genoeg andere redenen zijn om te twijfelen aan de haalbaarheid van het 2521 plan. De conclusies van de externe deskundige die het college heeft ingehuurd, geeft immers ook aan dat er nog veel onzekerheden zijn. Deze deskundige adviseert meer tijd te nemen om tot een goed en wel overwogen besluit te komen.

De SP vindt dat overhaast een besluit nemen over het zwembad erg onverstandig is. De gemeente zal voor circa 9 miljoen Euro garant moeten staan voor een nieuw zwembad. En we zijn al door de externe deskundige gewaarschuwd voor de consequenties!

De gemeente heeft nu al te maken met heel veel financiële onzekerheden, door de afwikkeling van eerdere bezuinigingen en de nieuwe zorgtaken die op ons afkomen.

De SP vraagt om ieders steun om voorzichtig en zorgvuldig te zijn, als je voor zo veel geld verplichtingen aangaat.

Zorgvuldigheid en goed luisteren zijn beter dan haastige spoed!

Thijs Heemskerk, fractievoorzitter SP Culemborg

Reactie toevoegen

U bent hier