h

Nieuw zwembad voor Culemborg?

26 april 2013

Nieuw zwembad voor Culemborg?

Na jaren van onduidelijkheid lijkt er nu eindelijk een oplossing te komen voor het zwembad in Culemborg. De zwemverenigingen kwamen met wat de SP een ambitieus en ook goed (financieel) doordacht plan vindt. Zij wisten zo uiteindelijk ook wethouder Geertzen enthousiast te krijgen. Hij melde later ook via de pers, dat het college dit plan goed haalbaar vindt. De SP feliciteert de verenigingen met het behaalde succes. Wij vinden ook dat wij als stad trots behoren te zijn op de door de zwemverenigingen getoonde inzet en maatschappelijke solidariteit. Het lijkt hen immers gelukt te zijn om in een relatief korte tijd voor elkaar te krijgen wat het college en zwembadbestuur eerder in 2 jaar niet gelukt is namelijk met steun van de raad voor zorgen dat de toekomst van zwembad zeker is gesteld doordat er fors minder subsidie nodig zal zijn. 2521 zwembad

Woensdagavond 24 april presenteerde de zwemverenigingen hun plan voor een nieuw zwembad aan het publiek. Het huidige zwembad “de Meer” is aan het einde van zijn levensduur en de gemeente staat voor de keus het bad voor veel geld renoveren, slopen en geen zwembad meer in Culemborg of een nieuw zwembad bouwen. Tegelijkertijd is het de bedoeling om de huidige subsidie van 470.000 met 220.000 te gaan verminderen. De SP heeft altijd gevonden dat er een zwembad voor Culemborg een basisvoorziening is en dat er ook in toekomst een zwembad moet blijven waar veel mensen, scholen en verenigingen gebruik van kunnen blijven maken. Renovatie is mogelijk maar gaat dit vele tonnen kosten en het verlengd de levensduur van het bad met slechts 10 jaar. Het plan van de verenigingen om een nieuw zwembad bouwen leek in eerste
instantie te veel geld te gaan kosten. De verenigingen hebben echter deze uitdaging aangenomen en in hun plan komen zij met een eigen 2521 zwembad concept (www.2521gewoonzwemmen.nl).
2521zwembad intern
Een bad van 25x21 meter en een beweegbare bodem zodat de diepte van het bassin is aan te passen voor elke doelgroep. Vanwege de bezuinigingen mag de exploitatie van het zwembad niet meer dan 250.000 euro per jaar aan subsidie gaan kosten. Iets wat overigens niet mogelijk lijkt te zijn met het huidige zwembad ook als het gerenoveerd zou worden. Met name omdat de energie en onderhoudskosten te hoog uitvallen. Een nieuw zwembad bouwen kost uiteraard ook veel extra geld wat uiteindelijk terug betaald moet worden. Dit wordt door de verenigingen mogelijk gemaakt door dat zij het werk van de huidige beroepskrachten willen gaan uitvoeren. Als SP hebben we de plannen van de verenigingen bekeken en denken dat dit nieuwe zwembad haalbaar is binnen de financiële mogelijkheden. Al willen wij dat de plannen ook financieel gezien verder uitgewerkt worden. Wij hebben er echter vertrouwen in dat ook na die uitwerking het plan uitvoerbaar is. Iets dat wij ook vinden omdat de SP het geweldig vindt dat de verenigingen zelf een grotere rol gaan spelen bij het beheer van het nieuwe bad.

Wat de SP betreft is het niet de vraag of we in Culemborg een nieuw zwembad gaan bouwen maar wanneer we zo ver zijn dat we daarmee kunnen beginnen !

U bent hier