h

Dwarsverbindingen..... open-dicht-open?

26 april 2013

Dwarsverbindingen..... open-dicht-open?

De dwarsverbindingen blijven de gemoederen bezig houden. Was eerst de beslissing genomen om de dwarsverbindingen dicht te laten, omdat de kosten ver boven het beschikbare budget uitkwamen, nu is twee weken later middels een motie van de VVD-D66-CDA besloten om toch de verbindingen open te stellen voor het autoverkeer. Waarom die motie? De VVD heeft advies ingewonnen bij de eigen deskundigen en zij kwamen tot de conclusie dat het openstellen van de verbindingen binnen het budget van 700.000 euro mogelijk moest zijn, zo’n 150.000 euro goedkoper dan de begroting van de wethouder. .

Met het aannemen van die motie is aan het college opdracht gegeven om tot aanbesteding en uitvoering over te gaan en er voor te zorgen dat het hele project niet meer dan 7 ton gaat kosten. Deze motie is vlak voor de raadsvergadering ingediend en daardoor was het niet meer mogelijk voor de bewoners om hierop te reageren. In het hele traject zijn de bewoners altijd betrokken geweest, maar door het zó laat indienen van de motie zijn de bewoners op een grove manier buitenspel gezet. De oppositie heeft zich in een fel debat verzet tegen het nog diezelfde avond in stemming brengen van de motie. Thijs Heemskerk ging hierbij zelfs zo ver, dat hij stelde dat met deze motie een brevet van onvermogen afgegeven werd tegen de wethouder, omdat deze er met zijn berekeningen zó ver naast zat. Volgens de SP blijft het openstellen van de verbindingen nog steeds een heel slecht plan en er is op dit moment ook geen enkele reden waarom die verbindingen open zouden moeten. Of de verbindingen echt open gaan is nog maar de vraag. Er lopen op dit moment diverse procedures tegen het bestemmingsplan en ook tegen de openstelling van de verbindingen zal nog het nodige geprotesteerd gaan worden. Zoals het er nu naar uitziet zal er vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 niets gebeuren en is het nog maar de vraag wat er daarna door de nieuwe coalitie besloten wordt. Wat de SP betreft blijven de verbindingen gesloten en wordt zo snel mogelijk begonnen met het herstel van de “blokker” op de Prijsseweg, waar op dit moment zo'n 1600 auto's per dag het doorrijverbod negeren en daardoor voor een onveilige situatie zorgen.

U bent hier