h

Bezuinigingen in Culemborg

2 april 2013

Bezuinigingen in Culemborg

Als bezuinigen onvermijdelijk zijn, dan behoort dat sociaal te gebeuren. Het beleid van dit kabinet maakt het helaas onvermijdelijk. Er zal nog dit jaar besloten moeten worden waarop wij in Culemborg de aankomende jaren ruim 2 miljoen extra gaan bezuinigen. Pijnlijke keuze zijn daarbij onvermijdelijk. De SP wil echter beslist dat de meest kwetsbare inwoners en hun regelingen buiten schot moeten blijven. In tegenstelling tot het college vinden wij dat er dan ook naar de kosten in het stadskantoor, inclusief het personeel behoort te worden gekeken. Ook zal mogelijk van bijvoorbeeld sporters gevraagd moeten worden dat men minder subsidie gaat ontvangen.

Zero Based bezuinigen Het gaat financieel niet goed met de gemeente. De begroting over dit jaar was al niet sluitend en door kortingen van het kabinet zal er de aankomende jaren ruim 2 miljoen extra bezuinigd moeten worden. De situatie is dusdanig ernstig dat de provincie een ernstige waarschuwing heeft gestuurd. Als er voor 2014 geen sluitend meerjarenbegroting is, zal de gemeente onder toezicht worden geplaatst. Ondertussen wordt het steeds duidelijker dat het met dit college niet gaat lukken om orde op zaken te stellen. De gemeenteraad heeft daarom besloten om zelf het heft in handen te nemen. Op aandringen van met name de oppositiepartijen zal men eerst met inwoners en organisaties mogelijke bezuinigingen gaan bespreken. De eerste bijeenkomsten zijn op 23 en 25 april. Pas daarna zal de SP en de andere fracties hun (definitieve) standpunten gaan bepalen en in de raad gaan bespreken.
Inmiddels heeft de SP fractie natuurlijk al wel een aantal uitgangspunten bepaald. Wij vinden dat bij deze nieuwe bezuinigingsronde de meest kwetsbare inwoners en hun regelingen hoe dan ook buiten schot moeten blijven. Ook willen wij niet dat er niet te veel voorzieningen moeten worden wegbezuinigd. Dat geldt bijvoorbeeld voor het zwembad , de bibliotheek, maar ook voor delen van het welzijnswerk en de zorg. Pijnlijke keuzes zijn onvermijdelijk. Dat geldt echter niet alleen, zoals het college voorspiegelt, voor voorzieningen en uitgaven in de stad. Ook zal er gekeken moet worden hoe er verder bezuinigd kan worden op de kosten in het stadskantoor inclusief het personeel. Dat geldt ook voor de inkomstenkant, zoals de sporttarieven. Voorwaarde is dan wel dat ook hierbij mensen met weinig inkomen ontzien worden. Mocht jij suggesties hebben hoe in Culemborg op een sociale manier bezuinigd moet worden, laat het ons dan via de mail weten of beter nog bezoek in mei of juni een van onze ledenavonden.

U bent hier