h

Bezuinigingen

16 juni 2019

Keuzes maken

Foto: SP

Bij de algemene beschouwingen bij de Kadernota liet de SP weten dat het nodig is dat de raad echte keuzes gaat maken. Dat het niet verstandig is om het college door te laten gaan met creatief boekhouden en de kaasschaafmethode gebruiken. Dat leidt zoals nu al te zien is bij het zwembad en Bon Vie tot de verkeerde keuzes.

Lees verder
11 december 2013

AVRI past tarieven 2014 aan na actie SP

Vandaag besliste de AVRI over de nieuwe tarieven voor 2014. De SP heeft de laatste maanden veel aandacht besteed aan de hoogte van die tarieven. Naast een motie die in de Culemborgse gemeenteraad unaniem is aangenomen heeft de SP ook handtekeningen verzameld en die zijn vandaag aangeboden aan de raad van bestuur van de AVRI.

Lees verder
3 december 2013

FNV demonstratie ook door SP-ers goed bezocht

Zaterdag 30 november waren zo'n 10.000 FNV leden verzameld in en bij de Jaarbeurs in Utrecht. Ook de SP Culemborg was hier ruim vertegenwoordigd. Temeer omdat veel SP-ers ook FNV lid zijn was dit een uitgelezen kans om het protest tegen de kabinetsplannen te laten horen.

Lees verder
9 november 2013

Algemene beschouwingen SP 2014

De SP reageerde kritisch op de begrotingsplannen van het college. Fractievoorzitter Thijs Heemskerk vertelt ernstig ontevreden te zijn over de manier waarop het college de raad, inwoners en organisaties in de stad informeert. Ook vind hij dat dit college niet, zoals zij zelf vinden ‘scherp aan de wind stuurt’, maar juist te weinig visie en richtingsgevoel heeft.

Lees verder
6 november 2013

BASTA!

Op zaterdag, 30 november a.s. zijn we van 11:00  tot 15:00uur  met FNV leden in de Jaarbeurs te Utrecht bijeen om gezamenlijk ons protest te uiten over de bezuinigingen van het huidige kabinet.

Lees verder
16 mei 2013

Van de nood proberen een deugd te maken

Op 14 en 16 mei gaat de politiek globaal aangeven wat hun standpunt is over de circa vier miljoen die de gemeente de aankomende jaren moet gaan bezuinigen. Dat gebeurt aan de hand van de Zero Based Budget methode, waarbij je aangeeft wat voor jou de belangrijkste zaken zijn die wij met zijn allen via de gemeente moeten blijven betalen. Voor de SP is dat, al dan niet met ZBB, eigenlijk nooit al te ingewikkeld geweest. Wij vinden dat zeker in een tijd waarin de werkloosheid oploopt je bereid moet zijn om geld uit te blijven geven om mensen weer op een fatsoenlijke manier aan het werk te helpen. Ook is het niet meer dan logisch dat je zo sociaal blijft dat je kwetsbare burgers ook financieel blijft ondersteunen. Mensen kiezen er tenslotte niet voor om oud, slecht ter been, ziek of gehandicapt te worden. Dus handen af van benodigde geld voor een goede gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Ook vinden wij dat we bereid moeten blijven te investeren in de natuur, het groen, het milieu en bijvoorbeeld de kinderboerderij.

Lees verder
2 april 2013

Bezuinigingen in Culemborg

Als bezuinigen onvermijdelijk zijn, dan behoort dat sociaal te gebeuren. Het beleid van dit kabinet maakt het helaas onvermijdelijk. Er zal nog dit jaar besloten moeten worden waarop wij in Culemborg de aankomende jaren ruim 2 miljoen extra gaan bezuinigen. Pijnlijke keuze zijn daarbij onvermijdelijk. De SP wil echter beslist dat de meest kwetsbare inwoners en hun regelingen buiten schot moeten blijven. In tegenstelling tot het college vinden wij dat er dan ook naar de kosten in het stadskantoor, inclusief het personeel behoort te worden gekeken. Ook zal mogelijk van bijvoorbeeld sporters gevraagd moeten worden dat men minder subsidie gaat ontvangen.

Lees verder
5 februari 2013

Bezuinigingen in Culemborg

Het lijkt erop dat de gemeente ook dit jaar weer fors zal gaan bezuinigen. Vooral doordat het rijk taken aan de gemeente overdraagt. Op deze manier wordt er gewoon bezuinigd op regelingen voor kwetsbare groepen zoals jongeren, zieken en werkzoekenden.
Tegelijkertijd worden taken zoals die van de brandweer verplicht regionaal uitgevoerd. In de praktijk blijkt vaak dat geregionaliseerd laten uitvoeren van taken juist duurder uitpakt. Ook is er minder ruimte voor inspraak voor u als burger of voor aansturing door de gemeenteraad.

Lees verder

U bent hier