h

Keuzes maken

16 juni 2019

Keuzes maken

Foto: SP

Bij de algemene beschouwingen bij de Kadernota liet de SP weten dat het nodig is dat de raad echte keuzes gaat maken. Dat het niet verstandig is om het college door te laten gaan met creatief boekhouden en de kaasschaafmethode gebruiken. Dat leidt zoals nu al te zien is bij het zwembad en Bon Vie tot de verkeerde keuzes.

"We gaan voortvarend door met uitvoering geven aan het coalitieprogramma valt in deze kadernota te lezen." Stoere taal,  maar als er 1 ding duidelijk zou moeten zijn als je deze kadernota goed leest,  is dat het vooral een mooie wens is.  De gemeente staat er financieel niet goed voor . Er is weliswaar geen acute geldnood. Toch is het duidelijk dat er meerjarig gezien onvoldoende geld is om alle huidige taken van te kunnen uitvoeren. Ook een eenmalige meevaller vanwege de precario verandert dat niet.

Dat is helaas niet alleen een boekhoudkwestie. Iets dat op te lossen valt met creatief anders begroten van bijvoorbeeld stookkosten of afschrijvingstermijnen. Dat is wat er de vorige jaren al wel genoeg geprobeerd is.  Helaas een van de redenen voor de huidige situatie.

Dat er ondertussen geen geld is voor nieuwe plannen. Zeker als die geld kosten mag duidelijk zijn. Het college spreekt nogal verbloemend over geuite wensen en onderwerpen die een opwaartse druk op de begroting hebben. Oei, dat ligt blijkbaar politiek lastig.  Toch mag duidelijk zijn zoals dat wat betreft de SP betreft ook al een jaar geleden gold.... Een belangrijke reden voor onze partij om toe niet mee te doen met het raadsprogramma. 

"Wil je nieuw beleid , dan is het ook nodig om keuzes te maken". Namelijk te besluiten waar je voortaan geen of minder geld aan wil gaan uitgeven.   Dat is niet leuk maakt je niet populair maar is onvermijdelijk.

Je praat dan natuurlijk uiteindelijk over mensen. Over de wettelijke taken richting om bijvoorbeeld inwoners te ondersteunen. Wat de SP zaken waarop je niet behoort te bezuinigen. Kwetsbare inwoners moeten niet opdraaien voor de tekorten. Niet zij maar het kabinet is daarvoor verantwoordelijk.  Je hebt het ook over voorzieningen in onze stad die voor iedereen belangrijk zijn. Over hoeveel geld er straks bijvoorbeeld nog is voor cultuur sport of zwemmen.  Wat de SP betreft Culemborg kan niet zonder zwembad. en ook instellingen als Bon Vie verdienen onze steun. 

Uitstellen van het maken van keuzes is geen optie. Ook als dat politiek lastig ligt binnen de coalitie.  Dat is zeker niet in het belang een inwoners en de organisaties. Die hebben er recht op zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Bij het maken van die politieke keuzes richting begroting is de raad aan zet. Laten we daarbij als raad niet reagerend op collegeplannen maar proactief aan de slag gaan. We zullen met een amendement komen waarin dat wordt voorgesteld.

 

"We gaan voortvarend door met uitvoering geven aan het coalitieprogramma valt in deze kadernota te lezen." Stoere taal,  maar als er 1 ding duidelijk zou moeten zijn als je deze kadernota goed leest,  is dat het vooral een mooie wens is.  De gemeente staat er financieel niet goed voor . Er is weliswaar geen acute geldnood. Toch is het duidelijk dat er meerjarig gezien onvoldoende geld is om alle huidige taken van te kunnen uitvoeren. Ook een eenmalige meevaller vanwege de precario verandert dat niet.

Dat is helaas niet alleen een boekhoudkwestie. Iets dat op te lossen valt met creatief anders begroten van bijvoorbeeld stookkosten of afschrijvingstermijnen. Dat is wat er de vorige jaren al wel genoeg geprobeerd is.  Helaas een van de redenen voor de huidige situatie.

Dat er ondertussen geen geld is voor nieuwe plannen. Zeker als die geld kosten mag duidelijk zijn. Het college spreekt nogal verbloemend over geuite wensen en onderwerpen die een opwaartse druk op de begroting hebben. Oei, dat ligt blijkbaar politiek lastig.  Toch mag duidelijk zijn zoals dat wat betreft de SP betreft ook al een jaar geleden gold.... Een belangrijke reden voor onze partij om toe niet mee te doen met het raadsprogramma. 

"Wil je nieuw beleid , dan is het ook nodig om keuzes te maken". Namelijk te besluiten waar je voortaan geen of minder geld aan wil gaan uitgeven.   Dat is niet leuk maakt je niet populair maar is onvermijdelijk.

Je praat dan natuurlijk uiteindelijk over mensen. Over de wettelijke taken richting om bijvoorbeeld inwoners te ondersteunen. Wat de SP zaken waarop je niet behoort te bezuinigen. Kwetsbare inwoners moeten niet opdraaien voor de tekorten. Niet zij maar het kabinet is daarvoor verantwoordelijk.  Je hebt het ook over voorzieningen in onze stad die voor iedereen belangrijk zijn. Over hoeveel geld er straks bijvoorbeeld nog is voor cultuur sport of zwemmen.  Wat de SP betreft Culemborg kan niet zonder zwembad. en ook instellingen als Bon Vie verdienen onze steun. 

Uitstellen van het maken van keuzes is geen optie. Ook als dat politiek lastig ligt binnen de coalitie.  Dat is zeker niet in het belang een inwoners en de organisaties. Die hebben er recht op zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Bij het maken van die politieke keuzes richting begroting is de raad aan zet. Laten we daarbij als raad niet reagerend op collegeplannen maar proactief aan de slag gaan. We zullen met een amendement komen waarin dat wordt voorgesteld.

 
 

Reactie toevoegen

U bent hier