h

Bezuinigingen in Culemborg

5 februari 2013

Bezuinigingen in Culemborg

Het lijkt erop dat de gemeente ook dit jaar weer fors zal gaan bezuinigen. Vooral doordat het rijk taken aan de gemeente overdraagt. Op deze manier wordt er gewoon bezuinigd op regelingen voor kwetsbare groepen zoals jongeren, zieken en werkzoekenden.
Tegelijkertijd worden taken zoals die van de brandweer verplicht regionaal uitgevoerd. In de praktijk blijkt vaak dat geregionaliseerd laten uitvoeren van taken juist duurder uitpakt. Ook is er minder ruimte voor inspraak voor u als burger of voor aansturing door de gemeenteraad.

Ondertussen wordt er ook van u verwacht dat u minder een beroep doet op ondersteuning door de overheid. Het college wil verder dat u als vrijwilliger taken van de gemeente overneemt. Mantelzorg is in combinatie met een baan in de praktijk vaak moeilijk te organiseren. Veel verenigingen en organisaties hebben nu al moeite om voldoende vrijwilligers te vinden. Kun je dan echt verwachten dat zij zo maar het beheer van bijvoorbeeld een kinderboerderij overnemen ?
Om inwoners echt taken te laten overnemen zal er in Culemborg de aankomende jaren veel moeten veranderen. Niet alleen bij de inwoners, maar vooral bij het gemeente. Inwoners mogen immers ook iets terug verwachten. Dat hoeft heus niet altijd een financiële vergoeding te zijn. Mee mogen beslissen, weten dat er echt naar je geluisterd wordt en extra ondersteuning zijn minstens zo belangrijk. De gemeente zal zijn werkwijze en organisatie richting inwoners moeten aanpassen. Onder meer door minder bureaucratisch en ambtelijk te worden.
Dat lijkt de gemeente momenteel nog niet te lukken. De pogingen om het beheer van de uiterwaarden en jachthaven over te dragen en inwoners te betrekken bij de herinrichting van Sprokkelenburg verlopen moeizaam. Toch is het echt nodig dat de gemeente meer doet dan alleen maar bezuinigen. Ik hoop dat van de nood een deugd wordt gemaakt. Dat besluiten in deze gemeente straks meer vóór u en dóór u worden genomen.

Namens de fractie van de SP
Thijs Heemskerk

U bent hier