h

Landelijke demonstratie thuiszorg

19 maart 2013

Landelijke demonstratie thuiszorg

Deze hulp is hard nodig en pas na een indicatie krijg je deze thuishulp. De regering Rutte II wil de hulp wegbezuinigen. Met ingang van 2014 is er geen zorg meer voor nieuwe aanvragers. De bestaande klanten raken hun hulp kwijt met ingang van 2015. Er wordt 75% op het budget gekort. Alleen in zeer bijzondere situaties is nog maatwerk mogelijk.

De gevolgen zijn dramatisch. Meer vereenzaming, meer verwaarlozing en tegelijkertijd duizenden werkloze thuiszorghulpen. In onze gemeente gaat het om ongeveer 100 huishoudelijk medewerkers die hun baan dreigen te verliezen.
Volgens de informatie van de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers (Mezzo) zijn er ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders die mantelzorg verlenen.
Enkele cijfers over mantelzorg

Er zijn ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder die mantelzorg verlenen (1 op de 4 volwassenen):
• 2,6 miljoen mensen (20% van de volwassen bevolking) geven meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden hulp
• 1,1 miljoen mensen geven zowel intensief als langdurig hulp
• 450.000 mantelzorgers voelen zich zwaarbelast of overbelast
• Van de mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar heeft 71% naast de zorgtaken ook betaald werk
• een kwart van alle jeugdigen van 12-15 jaar groeit op met ziekte en zorg in de thuissituatie

Deze cijfers geven aan hoeveel inzet er is van familie en vrijwilligers. Toch wil de regering een nog groter beroep doen op deze mensen. Het kabinet maakt hiermee verkeerde keuzes. Kom in actie en strijd mee voor een goede thuiszorg.
Op zaterdag 6 april aanstaande kunt u uw stem laten horen in Den Haag tijdens een grote demonstratie van 12.00 tot 15.00 uur. Voor busvervoer kan worden gezorgd. Geef u op via: www.strijdvoorthuiszorg.nl

U bent hier