h

Dwarsverbindingen

4 maart 2013

Dwarsverbindingen

Woensdag 27 februari was er weer eens een voorlichtingsavond over de dwarsverbindingen tussen Parijsch en Goilberdingen. Een goede opkomst van de speciaal hiervoor uitgenodigde belanghebbenden en een uitgebreide presentatie van dit geweldige plan. Geweldig? Volgens wethouder Stegeman wel maar de bewoners denken hier toch heel anders over.

Vooral de toenemende overlast van het autoverkeer en de verminderde veiligheid voor de fietsers zijn een doorn in het oog van de bewoners. Een vertegenwoordiger van de Milieu Adviesraad (MAR) sprak aan het begin van de presentatie zijn verbazing uit over het vergevorderde stadium van de plannen. De MAR heeft nog geen advies uitgebracht over deze verbindingen en er lopen nog diverse procedures van bewoners tegen de plannen. Deze spreker wet door de wethouder snel de mond gesnoerd omdat het al een gelopen race zou zijn en alle plannen al door de raad goedgekeurd zouden zijn. Veel gehoorde kritiek was dat er geen of onvoldoende rekening gehouden is met fietsers en voetgangers en dat de noodzaak nog steeds niet is aangetoond. Het hele plan is gericht op een snelle doorstroming van het autoverkeer tussen oost en west en gaat voorbij aan het woongenot van de bewoners. Vragen over de noodzaak van deze verbindingen worden afgedaan met “het besluit is al genomen” en over de klachten over de toenemende overlast in de wethouder kort “alles valt binnen de wettelijke normen”. Eén van de aanwezige maakte de opmerking dat deze plannen meer problemen veroorzaken dan dat er nu zijn. Ook over de kosten van dit hele project worden de nodige vraagtekens gezet. Voorlopige raming minimaal €700.000 maar het kan duurder uitvallen. Hoeveel duurder? Dat weten we nog niet en daar word ook nog niet over nagedacht want volgens de wethouder kun je niet in de toekomst kijken! Een groot bedrag waar maatschappelijk geen draagvlak voor is en waarvan de noodzaak nog steeds niet is aangetoond maar wat wel veel overlast gaat opleveren.

Dit hele plan kan eenvoudig met drie O's worden samengevat:
Onnodig, Ongewenst en financieel Onver-antwoord!

Henk Witte

U bent hier