h

Dicht het 65 plus gat

27 januari 2013

Dicht het 65 plus gat

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt vreest dat het 65plus-gat er voor zorgt dat oud en arm weer als vanouds bij elkaar horen. Door de verhoging van de AOW-leeftijd komen mensen met vut, prepensioen, private arbeidsongeschiktheidsregelingen, functioneel leeftijdsontslag en levensloopregelingen in problemen, omdat al deze voorzieningen eindigen op 65-jarige leeftijd. Tussen het eindpunt van deze voorzieningen en de start van AOW ontstaat een gat, dat elk jaar groter wordt. Kijk voor informatie op de site www.65plusgat.nl en stuur een protestbrief naar Den Haag

U bent hier