h

Leerzame avond met Arjan Vliegenthart

27 februari 2013

Leerzame avond met Arjan Vliegenthart


Zo'n 20 leden waren aanwezig bij deze vruchtbare avond met als thema "Democratisering van de economie" Een thema wat dit jaar op de agenda staat van de SP in de afdelingen, in de regio en landelijk.

De huidige crisis en ontwikkelingen in de maatschappij nopen er toe dat de zeggenschap in de bedrijven, woningbouwverenigingen, scholen, energiebedrijven, zorginstellingen, banken etc. etc. anders moet worden geregeld. Excessen die we allemaal kennen zijn terug te leiden tot de huidige ontwikkeling in de maatschappij van deregulering, het ontbreken van medezeggenschap en betrokkenheid en mismanagement.
Arjan en Tijmen Lucie gingen op dit thema in, zoals ook verwoord in het decembernummer van de Spanning. Via discussie in de afdeling en in de regio moeten er aanbevelingen en suggesties naar landelijk komen. In de partijraad zal er worden gesproken over verdere stappen hoe dat thema aan te pakken en vorm te geven. Op 26 maart is er een tweede bijeenkomst met als thema eerlijk delen.

U bent hier