h

Nieuws van de afdeling

23 januari 2009

informatie avond verbouwing Fransche School

Het is inmiddels duidelijk: het is Theater de Fransche school niet gelukt om de ruim 430.000 euro beloofde sponsorgelden bij elkaar te krijgen. Dat was echter wel een van de voorwaarden die de raad stelde om door te gaan met de door hun gewenste verbouwing van het gebouw de Fransche school. Daarom organiseert de SP op 26 januari een bijeenkomst om over dit onderwerp te praten. Aanvang 20.00 uur.

Lees verder
22 januari 2009

Standpunt SP fractie Fransche School

De SP heeft in het raadsdebat op 15 januari j.l. aangegeven tegen het collegevoorstel te gaan stemmen. Met tegenzin. Omdat we de Fransche school een goed hart toedragen en beslist willen dat Culemborg een theater blijven houden. En ook omdat we zo een flinke subsidie van de Provincie mislopen. Maar wat nu te doen met het gebouw, cultuur in Culemborg en de schaarse middelen?

Lees verder
19 januari 2009

Uitslag enquete slooppanden 'Achter de Poort'

Het bewoners platform 'Achter de Poort' heeft een enquete gehouden onder de bewoners. De resultaten onderstrepen het beeld dat de vaste bewoners tevreden zijn.

Lees verder
5 januari 2009

tweede bijeenkomst bewonersplatform Achter de Poort

Op 5 januari 2009 heeft een tweede bijeenkomst van het bewonersplatform Achter de Poort plaatsgevonden. Op deze bijeenkomst worden de eerste resultaten besproken van de enquete onder de bewoners.

Lees verder
15 december 2008

Sloopplannen Achter de Poort

Uit een presentatie van Kleurrijk Wonen blijkt dat een deel van de wijk Achter de Poort op de nominatie staat om gesloopt te worden. De bewoners zijn het daar niet mee eens en nemen actie. De SP steunt ze daarbij. Op 15 december 2008 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van het bewonersplatform.

Lees verder
27 oktober 2008

Busplatform Culemborg, Stichting Openbaar Vervoer Culemborg (SOVC)

Busplatform Culemborg, Stichting Openbaar Vervoer Culemborg (SOVC)

Lees verder

Pagina's

U bent hier