h

Sloopplannen Achter de Poort

15 december 2008

Sloopplannen Achter de Poort

Uit een presentatie van Kleurrijk Wonen blijkt dat een deel van de wijk Achter de Poort op de nominatie staat om gesloopt te worden. De bewoners zijn het daar niet mee eens en nemen actie. De SP steunt ze daarbij. Op 15 december 2008 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van het bewonersplatform.

Uit een presentatie van Kleurrijk Wonen blijkt dat een deel van de wijk Achter de Poort op de nominatie staat om gesloopt te worden. Het gaat dan niet alleen om de flats aan de Vicary-, St. Jacobs- en St. Nicolaasplantsoen, maar ook om de eengezins- en duplexwoningen aan de “koloniale straatjes” (de kleine straatjes achter de HP Vermeulenstraat).

Een aantal bewoners uit de “koloniale straatjes” heeft de SP gevraagd om ondersteuning bij hun acties om de sloop van hun woningen tegen te houden. De SP wil hen graag helpen en op 15 december jl. vindt een eerste bijeenkomst plaats in een bomvol SP-kantoor. Bijna een kwart van de bewoners was aanwezig en ook een deel van de SP- raadsfractie.

Er heerst veel onvrede onder de aanwezigen. Zij vinden hun huis nog lang niet rijp voor de sloop en willen er alles aan doen om dat te voorkomen. Maar eerst moet duidelijk worden wat de buurt vindt van sloop. De bewoners wilden daarom beginnen met een inventarisatie van het aantal mensen dat liever niet heeft dat hun huis gesloopt wordt. In de kerstvakantie zijn zij langs de deuren gegaan om handtekeningen te verzamelen van mensen die er graag wil blijven wonen en is een enquête gehouden over een aantal zaken als veiligheid, de kwaliteit van het huis en de woonomgeving.

De SP steunt de bewoners voluit omdat het gaat om één van de laatste buurten met een lage huur. Er worden steeds meer huizen vervangen of zo grondig gerenoveerd dat de huur in één keer verdubbelt. Niet iedereen wil of kan dat betalen. Als de huurders zelf tevreden zijn over hun huis en woonomgeving moet je eerst kijken wat er mogelijk is met de huidige woningen.

U bent hier