h

Nieuws van de afdeling

10 oktober 2009

ACTIE 65 BLIJFT 65!!!

Zaterdag 10 oktober heeft de plaatselijke SP op de Markt in Culemborg een handtekeningenactie gehouden om de pensioenleeftijd op 65 jaar te houden. Deze landelijke actie vindt in heel Nederland plaats. Volgendeweek zaterdag 17 oktober staan we er weer.

Lees verder
6 oktober 2009

Verslag Ledenvergadering

Op dinsdag 6 oktober heeft een buitengewone algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De vergadering symboliseert de aftrap van de campagne richting de gemeenteraads-verkiezingen in 2010. Om aan deze verkiezingen succesvol te kunnen meedoen is er veel werk te verzetten. Een sterke basis is hiervoor gelegd.

Lees verder
2 oktober 2009

Bezoek Paulus Jansen

Op maandag 5 oktober bezoekt Paulus Jansen, (SP tweede kamerlid) Culemborg in verband met het onderzoek naar de sloopplannen Achter de Poort. Op de Agenda staat een bezoek bij Kleurrijk Wonen. Daar zal het rapport van het bouwteam van Dhr. Jansen worden aangeboden.

Lees verder
28 september 2009

Onrust in Terweijde

Volgens de SP is de overlast in Terweijde van de afgelopen tijd een symptoom van wat er speelt. In wijken met veel mensen met een laag inkomen of een uitkering ontstaat snel het gevoel dat de overheid hen in de kou laat staan. We zijn in Culemborg bezig de leefbaarheid te vergroten en de komende jaren moeten we daar vooral mee door gaan.

Lees verder
23 september 2009

Herindeling? Regionale samenwerking?

Alweer enkele malen geleden meldde de Culemborgse Courant op de voorpagina dat de SP-fractie in de gemeenteraadsvergadering pleitte voor herindeling omdat een gemeente met 50.000 inwoners de ideale schaal voor gemeenten zou zijn. Hoe staat het er nu mee?

Lees verder
23 september 2009

kadernota: amendementen / moties SP aangenomen

In de Kadernota stelt het college de grote lijnen voor het komende jaar vast. Dit jaar bleek dat het college, mede door beslissingen van de grootste risicofactor voor de gemeentelijke financiën, de regering Balkenende-Bos, veel geld te kort kwam. Zelf had het college nauwelijks een concreet voorstel. De behandeling van de Kadernota was dus extra van belang. De SP heeft daarin duidelijk zijn stem laten gelden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier