h

Onrust in Terweijde

28 september 2009

Onrust in Terweijde

Volgens de SP is de overlast in Terweijde van de afgelopen tijd een symptoom van wat er speelt. In wijken met veel mensen met een laag inkomen of een uitkering ontstaat snel het gevoel dat de overheid hen in de kou laat staan. We zijn in Culemborg bezig de leefbaarheid te vergroten en de komende jaren moeten we daar vooral mee door gaan.

Onrust in Terweijde: laten we de echte oorzaken niet uit het oog verliezen.

Ruim 2 weken geleden was er een vechtpartij tussen 2 groepen jongeren. Een dag later werd er van de buurman van een van hen een autoruit ingegooid. Vanaf dat moment nam de spanning snel toe. Met als gevolg een verhoogde politie controle en inzet van de ME. In de media, zowel de regionale als de landelijke pers, werd de “gewone” vechtpartij opgeblazen tot een (oplopend) etnisch conflict. Dit omdat de ene groep jongeren een Molukse achtergrond heeft en de andere een Marokkaanse. Dat was het echter niet. Het ging om een beperkt aantal mensen van beide gemeenschappen. De overgrote meerderheid van beide gemeenschappen staan niet achter dit soort vechtpartijen. Zij vinden dat net als andere inwoners van Terweijde dat wie overlast veroorzaakt, aangepakt moet worden. De SP vindt het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan de echte problemen in Terweijde en dat gekeken wordt hoe deze op te lossen zijn. Ook moeten gemeente en politie nog een kritisch kijken naar het verloop van en inzet tijdens de actie.

De gemeente heeft al fors geïnvesteerd in Terweijde. Als SP vinden dat we door moeten gaan de leefbaarheid in deze wijk (maar ook Achter de Poort en de Nieuwstad) te verbeteren. Enerzijds door de renovatie en bouw van nieuwe woningen en aanleg van meer groen , speelplaatsen, scholen en andere voorzieningen. Anderzijds door nog meer te gaan doen aan de overlast veroorzakende groepen jongeren. Straatcoaches en ketenregisseurs moeten contact zoeken met hun ouders. Dus meer jongeren- en gezin coaches en niet bezuinigen op de aanwezigheid van politie. Jongeren stimuleren tot een actieve/zinvolle dagbesteding. Samen met het verbeteren van woningen en voorzieningen in de wijk werk je zo aan de aanpak van de onderliggende oorzaken

Er zijn in Terweijde (en in mindere mate in de Nieuwstad en Achter de poort) wat groepen (veelal Marokkaanse) jongeren die overlast veroorzaken. Het gaat maar om een kleine groep maar de impact is er niet minder om. Veel bewoners, ongeacht afkomst, hebben hier last van. Als SP vinden we dat er extra op in moet worden gezet om deze overlast (via de ouders) te verminderen. Ook is het wenselijk dat door de politie strenger tegen deze jongeren wordt opgetreden. Hopelijk zien ook de korpsleiding van de politie en vooral dit kabinet in dat er in Culemborg meer in plaats van minder agenten nodig zijn. Daarbij zouden die agenten minder tijd aan het invullen van formulieren en het uitschrijven van bonnen moeten besteden. De agenten moeten meer ruimte krijgen om effectief op te treden en aanwezig te zijn.

Volgens de SP is deze overlast een symptoom van wat er speelt. In deze wijken wonen veel mensen met een laag inkomen en zijn relatief veel mensen met een uitkering . Door de bezuinigingen van dit kabinet op de zorg en sociale zekerheid, hebben juist mensen in deze wijken het gevoel dat de overheid hen in de kou laat staan. We zijn in Culemborg al bezig om door te investeren in nieuwe woningbouw, meer groen en extra voorzieningen zo de leefbaarheid te vergroten. De komende jaren moeten we daar, met extra energie, mee door gaan.

U bent hier