h

Verslag Ledenvergadering

6 oktober 2009

Verslag Ledenvergadering

Op dinsdag 6 oktober heeft een buitengewone algemene ledenvergadering plaatsgevonden. De vergadering symboliseert de aftrap van de campagne richting de gemeenteraads-verkiezingen in 2010. Om aan deze verkiezingen succesvol te kunnen meedoen is er veel werk te verzetten. Een sterke basis is hiervoor gelegd.

Op 6 oktober is een nieuw bestuur aangetreden dat vaart gaat maken met de organisatie van succesvolle verkiezingen. Met een enthusiast bestuursteam, actieve SP fractieleden en een groot aantal actieve leden gaan we een spannende campagne beginnen.

Het bestuur wil de campagne gebruiken als middel om meer mensen bij de afdeling te betrekken. Tegen de grote aankomende bezuinigingen geldt maar één middel: eerlijk delen zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het sterkste wapen in deze strijd is ACTIE en een voorwaarde is een ruime vertegenwoordiging in de raad en veel actieve leden. Als het echt moet zullen we ook bereid zijn de kar in Culemborg te gaan trekken.

Al met al was er een positieve sfeer en de overtuiging overheerst dat we er wat van gaan maken. We zijn er nog niet, we staan pas aan het begin. Maar wat is een beter begin dan actie voeren? In deze positieve sfeer is dan ook direct een actie is opgezet om de komende twee zaterdagen handtekeningen te gaan verzamelen op de markt voor de 65 blijft 65 actie.

De nieuwe bestuursleden zijn:

Stefan Flos, voorzitter
Cathy Staats, Organisatie Secretaris
Thijs Heemskerk, fractieleider
Antoon van den Elzen, penning meester
Betty Spits, leden administratie
Marja Leonhardt, algemeen lid

kijk ook op de website www.culemborg.sp.nl/bestuur.

U bent hier