h

Nieuws van de afdeling

23 september 2009

Initiatiefvoorstel SP over Programmaraad

De SP fractie heeft een initiatiefmotie in de maak die zich richt op de vertegenwoordiging in de Programmaraad Midden Utrecht. De programmaraad houdt toezicht op de radio en tv programmering in ondermeer Culemborg. Maar de SP vraagt zich af of er daadwerkelijk invloed is?

Lees verder
21 september 2009

week van de vooruitgang

De week van de voortuitgang was in Culemborg een succes: met inbreng van veel verschillende partijen waaronder de SP en het mooie weer.

Lees verder
19 september 2009

Voortgang Achter de Poort

In oktober zal er weer een overleg zijn tussen de SP, de gemeente en Kleurrijk Wonen. De overheersende mening lijkt te zijn dat de woningen 'Achter de Poort' in een slechte staat zouden zijn. Onafhankelijk onderzoek door de SP weerlegt deze visie. We zetten de verschillende ontwikkelingen met betrekking tot de voorgenomen sloopplannen voor 'Achter de Poort' nog eens voor u op een rijtje.

Lees verder
23 juni 2009

Meerjarenbegroting en crisis

Het gaat financieel niet goed met onze gemeente. De economische crisis en de door het kabinet Balkenende - Bos opgelegde taken hebben een zeer negatief effect op de meerjarenbegroting. Wat stelt de SP voor!

Lees verder
21 juni 2009

Kadernota Culemborg 2010 - 2014

Op maandagavond, 22 juni a.s. om 20.00 uur, is er een ledenavond over de Kadernota 2010 - 2014. Deze nota staat in het teken van de last van de economische crisis en de financiële ombuigingen die de aankomende jaren bij de gemeente Culemborg moeten worden doorgevoerd. Het gaat financieel niet goed met onze gemeente. De economische crisis en de door het kabinet Balkenende - Bos opgelegde taken hebben een zeer negatief effect op de meerjarenbegroting. Het college schat dat zelfs na het doorvoeren van een aantal ingrepen de tekorten van 668.000 in 2010 oplopend naar 926.000 in 2014 zal bedragen. Al met al staat de gemeente voor de meest ingrijpende ingrepen van de afgelopen 20 jaren. De SP fractie komt hiervoor met een standpunt.

Lees verder
4 juni 2009

Uitslag Europese Verkiezingen in Culemborg

Europese verkiezingen 2009 : een teleurstellende uitslag. De SP is het in Culemborg onvoldoende gelukt de stemmen van kiezers die kritisch over Europa zijn naar zich toe te halen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier