h

Initiatiefvoorstel SP over Programmaraad

23 september 2009

Initiatiefvoorstel SP over Programmaraad

De SP fractie heeft een initiatiefmotie in de maak die zich richt op de vertegenwoordiging in de Programmaraad Midden Utrecht. De programmaraad houdt toezicht op de radio en tv programmering in ondermeer Culemborg. Maar de SP vraagt zich af of er daadwerkelijk invloed is?

Tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces op 17 september heeft Thijs Heemskerk, SP fractie voorzitter, een initiatiefvoorstel aangekondigd voor de volgende raadsvergadering op 1 oktober. De aanleiding hiervoor was het agendapunt waarin dhr. H. Braam voorgesteld werd als vertegenwoordigend lid van de Programmaraad Midden Utrecht namens de gemeente Culemborg.
In zijn aankondiging legde dhr. Heemskerk uit dat wij alle begrip hadden voor het feit dat het zoeken en vinden van een kandidaat om deel te nemen in de Programmaraad niet makkelijk was geweest, en dat we blij waren dat dhr. Braam zich hiervoor beschikbaar wil stellen.

Maar hij zei ook: “wij vragen ons als fractie af hoeveel van onze bewoners zich ervan bewust zijn dat ze een vertegenwoordiging überhaupt in zo’n Raad hebben, en/of ze weten dat ze zo hun wensen of ongenoegen over het programma-aanbod kenbaar kunnen maken. Wij vermoeden dat er maar een klein percentage van onze bevolking hier van op de hoogte is. Daar komt ook bij dat de invloed van deze vertegenwoordiging eigenlijk te verwaarlozen is, gezien het feit dat zulke zaken door het uitvoerende bedrijf landelijk bepaald wordt.“

Als SP vinden wij het niet wenselijk om mee te werken aan situaties en/of met organen waarin de burgers feitelijk géén of weinig, inspraak hebben, maar dat wel de indruk gegeven wordt dat dit wel zo is. Daarom komt de SP fractie met een initiatiefvoorstel om hier verandering in te brengen.

U bent hier