h

Nieuws van de afdeling

18 november 2010

Start Culemborgs Participatiehuis

In januari gaat de nieuwe werkwijze van de gemeente met werkzoekenden en inburgeraars van start. Dat betekent dat iedereen die zonder werk zit voortaan voor circa 20 of meer uur per week moet gaan besteden aan scholing, vrijwilligerswerk of het opdoen van werkervaring. Ook is men bezig de verordening waarin de rechten en plichten van mensen in de bijstand en inburgeraars beschreven staan aan te passen. Als SP gaan wij de vinger aan de pols houden. Dus mocht je iemand kennen die tegen problemen aanloopt als gevolg van deze veranderingen laat het de fractie weten. Je kunt dat het beste doen door te mailen naar Thijs Heemskerk (tj.heemskerk@telfort.nl) of hem te bellen (0345-510009).

Lees verder
14 november 2010

SP bij de begroting 2011 in Culemborg

Afgelopen donderdag is in de gemeenteraad de begroting van 2011 besproken. Het college was er trots op dat ze een sluitende begroting kon presenteren zonder grote bezuinigingen. Na 2011 zal dat een stuk moeilijker worden omdat de gemeente door het Rijk en dankzij de kredietcrisis een stuk minder te besteden heeft. In zijn algemene beschouwingen had SP-fractievoorzitter Thijs Heemskerk daarover uiteraard enkele kritische opmerkingen.

Lees verder
5 oktober 2010

SP in de weer met bezuinigingen

In de maand september heeft de gemeenteraad zich bezig gehouden met de kerntakendiscussie. Een discussie die er vooral over gaat hoe de gemeente de aankomende jaren zo'n 5 miljoen minder moet gaan uitgeven. Op de ledenavond van juni werd deze discussie voorbereid.

Lees verder
5 maart 2010

Met Actie een sterke Fractie

In de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010 zijn we van 5 naar 2 zetels terug gegaan. Hieronder leest u een verklaring hoe wij dit resultaat duiden.

Lees verder
7 februari 2010

11 februari: Ledenavond Terweijde

De SP fractieleden willen met de SP leden van gedachten wisselen over de situatie in Terweijde en de verschillende ontwikkelingen in de raad en daarbuiten. Daarom nodigen wij alle SP leden uit voor een speciale ledenavond op donderdag 11 februari. De avond is speciaal ter voorbereiding op de aanstaande debat in de gemeenteraad en alleen bedoeld voor SP leden.

Lees verder
28 januari 2010

Luisteren naar de bewoners Terweijde

Op donderdag 28 januari werd in de gemeenteraad voor het eerst sinds de jaarwisseling officieel gesproken over de onrusten in Terweijde. Deze bespreking was een voorbespreking. De bewoners van Terweijde en andere burgers konden die avond inspreken en hiervan is uitgebreid gebruik gemaakt. De SP vindt deze stap erg belangrijk. Lees hier ons verslag over deze avond, die zelfs het 22.00 uur journaal haalde.

Lees verder

Pagina's

U bent hier