h

Met Actie een sterke Fractie

5 maart 2010

Met Actie een sterke Fractie

In de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 3 maart 2010 zijn we van 5 naar 2 zetels terug gegaan. Hieronder leest u een verklaring hoe wij dit resultaat duiden.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2006 waren een succes. De SP Culemborg behaalde met een restzetel 5 zetels, gelijk met de VVD en het CDA. De wind zat flink mee: Met Jan Burger - voormalig SP wethouder in Culemborg - als lijsttrekker, met SP coryfee Philip Oosterlaak in de gelederen en met de landelijke SP sterk in opkomst behaalden we dit resultaat. Ondanks dit succes en een linkse meerderheid in de raad werden we buiten de college onderhandelingen gehouden. Als gevolg hiervan werd vanuit Wijk bij Duurstede een beroep gedaan op Jan Burger om als wethouder daar aan de slag te gaan. Enige tijd later besloot ook Philip Oosterlaak naar Drenthe te vertrekken om deel uit te gaan maken van de statenfractie. Beide oud SP Culemborg prominenten hebben een succes gemaakt in hun nieuwe omgeving. Wij zijn daar trots op.

Het vertrekt van twee oud gedienden betekende voor de SP Culemborg een groot verlies. Niet alleen op politiek vlak maar ook op het vlak van de organisatie van de afdeling. Op het politieke vlak zijn we een groot stuk van de lokale uitstraling en bekendheid verloren: Jan en Philip waren het gezicht van de partij en halen op eigen kracht elk met gemak een zetel binnen. Met betrekking tot de organisatie van de partij viel een groot stuk ervaring en routine en menskracht weg. Een lokale politieke organisatie is een organisatie van enthousiaste en gedreven vrijwilligers. Ervaring, routine en structuur zijn hierbij belangrijk. Met een erfenis van 5 raadszetels geënt op 30 jaar bestaan hadden we onze handen vol.

In de zomer van 2009 is de balans opgemaakt en heeft een groep gedreven SP leden besloten er een tandje bij te zetten. Onder leiding van Thijs Heemskerk heeft de frctie de weg terug omhoog gevonden en de sfeer en vastberadenheid was uitstekend. Op basis hiervan zijn we de campagne ingegaan. Inmiddels merkten we wel dat het landelijke politieke sentiment aan het veranderen was: de toon werd harder. Ook pakken donkere wolken zich samen: de economische crisis beginnen we langzaam te voelen. Een belangrijk uitgangspunt van de SP is dat we zowel in de fractie als op straat, onder de mensen actief willen zijn: zonder actie geen fractie - is het devies. Met een relatief zware raadsfractie is te weinig tijd over gebleven voor acties. Maar nu is ook op dat vlak een stijgende lijn te zien. Zo is er succesvol actie gevoerd tegen de sloopplannen in 'Achter de Poort' en hebben we aan een aantal landelijke acties meegedaan, zoals het nu weer actuele “65 blijft 65” actie.

Tegen deze achtergrond kunnen wij het behaalde resultaat verklaren. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we met minimaal 3 zetels rekening hadden gehouden. We zien het verlies van die ene zetel als het gevolg van de ontwikkelingen in Terweijde en de roep om een harde lijn. De VVD profiteert hiervan. Maar belangrijker nog zien we de lage opkomst (iets meer als de helft van Culemborg gaat stemmen) als belangrijke oorzaak. En vooral daar kunnen, willen en gaan we wat mee doen.

De uitslag - twee zetels in de raad - betekent dat we de komende 4 jaren de handen vrij hebben om vanuit Actie aan de slag te gaan met de Fractie: Actie in de wijken, Actie met de mensen in Culemborg en actie richting oppositie in de raad. Met Actie willen wij op komen voor de belangen van alle Culemborgers en vooral de zwakkeren in de samenleving.

Vanuit deze gedachte willen wij de partijen die aan de college onderhandelingen gaan deelnemen het advies meegeven extra aandacht te geven aan de zwakkeren in de samenleving en extra maatregelen te nemen die de gevolgen van de economische crisis in de komende jaren voor de zwakkeren in de samenleving te beperken. Laat vooral de sterkere schouders de zwaarste lasten dragen. Ook zullen wij onnodige en dure prestigeprojecten actief gaan bestrijden.

Wij hebben onze handen vrij voor Actie. Actie met de hoofdletter A. De huidige verkiezingsuitslag zien wij daarom als extra stimulans om vol gas aan de slag te gaan en de SP in Culemborg weer sterk, actief en groot te maken. Met twee zetels in de raad zullen wij stevig in de oppositie gaan als volksvertegenwoordigers voor alle mensen in de wijken van Culemborg.

namens alle actieve leden van de SP Culemborg
Stefan Flos
voorzitter afdeling SP Culemborg

U bent hier