h

Steeds meer met minder

20 oktober 2009

Steeds meer met minder

Gemeenten krijgen er steeds meer taken bij die voorheen door het Rijk werden uitgevoerd. Ook Culemborg heeft hiermee te maken. Lees de column door Annet Sartorius - gemeenteraadslid SP Culemborg.

Gemeenten krijgen er steeds meer taken bij die voorheen door het Rijk werden uitgevoerd. Helaas is dat vaak een manier waarop dit kabinet op een niet te opvallende manier kan bezuinigen. Ook Culemborg ontvangt zo steeds minder geld voor voorzieningen die wel voor inwoners van onze stad van wezenlijk belang zijn.

Een voorbeeld van zo’n bezuiniging. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is aangescherpt. Dit kabinet gaat 800 miljoen korten op onder andere het persoonsgebonden budget. Dit heeft tot gevolg dat een aantal mensen nu buiten de boot dreigen te vallen. Stelt u eens voor: u bent ouder van 2 kinderen die verstandelijke beperkingen hebben. Hierdoor zijn uw kinderen hyperactief en vragen echt veel meer toezicht en aandacht dan andere kinderen doen. Maar u wilt uw kinderen thuis opvoeden en verzorgen. Nu wordt dat mogelijk gemaakt doordat u op grond van de AWBZ thuis dagelijkse ondersteuning krijgt. Het kabinet stelt voor dat u nu nog maar maximaal 4 uur per week ondersteuning krijgt. Heeft u toch extra hulp nodig, dan moet u zich maar tot de gemeente wenden. Een gemeente waarvan het nog maar de vraag is of zij geld heeft voor die ondersteuning.

Ja, hoor ik u denken dat kan toch niet anders? De crisis leidt er toe dat er nu eenmaal veel bezuinigd moet worden. Dat is waar, maar de vraag is waar de rekening wordt neergelegd. Het blijkt dat multinationals jaarlijks miljarden te weinig vennootschapsbelasting betalen. Vindt u het eerlijk dat er wel bezuinigd wordt op zorg voor wie het toch al moeilijk heeft, terwijl grote bedrijven buiten schot blijven?

De SP staat voor solidariteit en wil dat mensen een menswaardig bestaan kunnen hebben en houden. Dat zorg voor iedereen toegankelijk is. Mensen die minder zijn bedeeld en het niet op eigen krachten redden, moeten ondersteuning krijgen en houden. Dit is waar we als SP voor staan en zullen blijven staan. Of dat ook van andere partijen te verwachten is blijft de vraag. Zeker als het om partijen gaat die in Den Haag wel heel gemakkelijk vinden dat we in Culemborg best meer met minder moeten kunnen doen.

U bent hier