h

Resultaten enquete 'Achter de poort' aangeboden

29 januari 2009

Resultaten enquete 'Achter de poort' aangeboden

Op 14 januari heeft Yvonne Boone namens het bewonersplatform ‘Achter de Poort’ de resultaten van de enquête aangeboden aan Ferdinand Hulshof van Kleurrijk Wonen.

Naar aanleiding van de sloopplannen van hun woningen had het bewonersplatform ook een gesprek aangevraagd met Kleurrijk Wonen. In het gesprek met Kleurrrijk Wonen kwam met name het achterstallige onderhoud van de woningen aan de orde. Het idee leeft bij de bewoners dat Kleurrijk Wonen al lang van plan was om deze woningen te slopen. Dit te meer daar verschillende bewoners al wisten van sloop. Kleurrijk Wonen ontkent dit en stelt dat het plan tot sloop pas in september 2008 genomen is. Op de vraag waarom de woningen in de Vaartstraat en Vicarystraat dan niet gesloopt worden antwoordt Kleurrijk Wonen dat die groter zijn en daardoor meer mogelijkheden bieden tot renovatie. In het snelste tijdschema start de sloop in 2011. Wel kan het zijn dat ze niet beginnen bij de koloniale straatjes (zoals nu de bedoeling is), maar aan de andere kant bij Crum.

Een meerderheid van de bewoners in de koloniale straatjes wil graag na renovatie in hun woning blijven wonen.

Namens Kleurrijk Wonen waren de heer Hulshof en mevrouw Van Bavelgem aanwezig. SP-Culemborg was vertegenwoordigd door Antoon van den Elzen. Tot slot zei dhr. Hulshof toe de enquête-resultaten te zullen bestuderen. Over ongeveer 4 weken wordt het bewonersplatform opnieuw uitgenodigd.

U bent hier