h

Standpunt SP fractie Fransche School

22 januari 2009

Standpunt SP fractie Fransche School

De SP heeft in het raadsdebat op 15 januari j.l. aangegeven tegen het collegevoorstel te gaan stemmen. Met tegenzin. Omdat we de Fransche school een goed hart toedragen en beslist willen dat Culemborg een theater blijven houden. En ook omdat we zo een flinke subsidie van de Provincie mislopen. Maar wat nu te doen met het gebouw, cultuur in Culemborg en de schaarse middelen?

Twijfel over de dure verbouwing van de Fransche school is er al langer. Het college kwam in eerste instantie met een goedkoper verbouwplan. Het theaterbestuur wees dat echter af en dreigde zelfs met aftreden. Zij stelden vervolgens als compromis voor dat de Fransche school zelf 430.000 euro zou bij gaan dragen. De voorwaarde die de raad daarop stelde was dat dit geld voor 1 december 2008 binnen zou moeten zijn.

De SP stelde verder nog als voorwaarde eerst opnieuw het cultuurbeleid te willen bespreken.

Voorwaarden stel je niet voor niets. Die gelden voor de Fransche school, voor andere verenigingen en voor iedereen waarmee de raad voorwaardelijke afspraken maakt.

Ook blijft de financiƫle onderbouwing van de duurdere Definitief Ontwerp variant (DO) door het college weinig overtuigend. Het is uit te leggen aan de inwoners dat er voor 4 miljoen wordt verbouwd wanneer er dan ook echt een beter theatergebouw komt. Een gebouw waar meer mensen in kunnen, meer verschillende soorten optredens kunnen plaats vinden en dat jaarlijks minder subsidie vraagt. Ook andere organisaties willen naar behoren gesubsidieerd worden. Dat lijkt echter in deze voorstellen niet zo te zijn. Er komt weliswaar een wat grotere filmzaal maar of Culemborg daar in deze tijd van thuisbioscopen op zit te wachten, dat betwijfelen wij.

Soms moet je verder willen kijken dan de bestaande situatie. Ook organisaties als Escape, Theater de Lek en Pieter Aafjes verdienen een eigen podium. Een nieuw (multifunctioneel) theater waar niet alleen de Fransche school maar ook deze organisaties goed gehuisvest zijn, zou daar in kunnen voorzien. Culemborg wil maximaal cultuur voor het beschikbare geld. En daar gaat het natuurlijk om in deze discussie.

Op 26 januari organiseert de SP over dit onderwerp een bijeenkomst op de Havendijk, tegeover de Fransche School, aanvang 20.00 uur.

U bent hier