h

Nieuws van de afdeling

27 december 2006

Een man tegen de staat

Zoals de meeste Culemborgers wel weten, is er onlangs in november een boek verschenen over de Culemborger Fred Spijkers. Ook heeft de gemeenteraad van Culemborg toen nog een motie aangenomen om Fred Spijkers nog eens te ondersteunen.

Lees verder
23 december 2006

Geen raadslid meer in Culemborg

Beste mensen,
Eergisteren, 21 december 2006 ben ik verhuisd. Ik ben officieel ingeschreven in de gemeente Hoogeveen in Drenthe. De Drentse ledenvergadering van de SP kwam woensdagavond 20 december bij elkaar. Daar ben ik gekozen als SP-lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe. Samen met een team Drentse SP-ers gaan wij daar de nieuwe SP-fractie in het Drents Parlement vormen. Drenthe is de laatste provincie waar de SP haar intrede in de Staten doet.

Lees verder
11 december 2006

SP: “Aanvragen gemeentelijke regelingen. Doen!”

Lang niet iedereen met een laag inkomen (110% bijstandsnorm), maakt gebruik van de gemeentelijke regelingen waar men recht op heeft. Vooral mensen met alleen AOW of werkenden met een laag loon vallen veel te vaak buiten de boot, constateert de SP Hulpdienst. De partij organiseert daarom een voorlichtingsavond.

Lees verder
4 december 2006

Busweek onderstreept noodzaak Bus in Culemborg

,,Het is toch te gek. Zo’n grote plaats. En dan geen bus.’’ De passagiers in de actie bus van het busplatform zijn het roerend eens. ,,Als ik vandaag niet met deze bus mee had gekund, dan was ik thuis gebleven”, vertelt een ander. ,,Een echt alternatief heb ik niet.’’

Lees verder
4 december 2006

Afwachtende houding college

De SP-fractie is ontevreden met de reactie van het college van B&W op door haar gestelde vragen. De SP stelde vragen over de luchtkwaliteit op de Culemborgse scholen. Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat het college een afwachtende houding aanneemt. Zij wil wachten op een landelijke visie die aangeeft hoe het binnenmilieu kan worden verbeterd. De SP wil echter dat het college actief gaat kijken hoe de situatie op de Culemborgse scholen is en daar waar nodig actie onderneemt.

Lees verder
19 november 2006

Eén week lang de bus terug in Culemborg

Het busplatform Culemborg laat opnieuw de laatste week van november, van maandag 27 november tot en met zaterdag 2 december overdag een busje rondrijden door de stad. Iedereen mag tegen een vrijwillige vergoeding mee. Ieder uur rijdt de bus volgens een vaste dienstregeling en komt door grote delen van de stad. De opstappunten zijn met een bushaltebordje aangegeven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier