h

SP: “Aanvragen gemeentelijke regelingen. Doen!”

11 december 2006

SP: “Aanvragen gemeentelijke regelingen. Doen!”

Lang niet iedereen met een laag inkomen (110% bijstandsnorm), maakt gebruik van de gemeentelijke regelingen waar men recht op heeft. Vooral mensen met alleen AOW of werkenden met een laag loon vallen veel te vaak buiten de boot, constateert de SP Hulpdienst. De partij organiseert daarom een voorlichtingsavond.

Het aantal huishoudens met een laag inkomen is sinds 2002 gegroeid, van bijna 580.000 tot naar verwachting ruim 680.000 in 2005. Het percentage huishoudens dat aangeeft moeilijk rond te kunnen komen liep tussen 2001 en 2004 op van 8% naar 13% (uit: Armoedemonitor 2005). Tegelijkertijd is er ondergebruik van regelingen die voor die groep zijn bestemd. Eén van de oorzaken daarvan is onbekendheid. De SP in Culemborg wil daar iets aan doen en organiseert in samenwerking met afdeling sociale zaken een voorlichtingsavond over de collectieve ziektekostenverzekering, bijzondere bijstand en andere gemeentelijke voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Sommige regelingen zijn speciaal bedoeld voor mensen met een WWB-uitkering, andere gelden voor iedereen die weinig te besteden heeft.
Op maandag 18 december a.s. bent u vanaf 20.00 uur welkom in de Salaamander aan de Heimanslaan in Culemborg.

U bent hier