h

Busweek onderstreept noodzaak Bus in Culemborg

4 december 2006

Busweek onderstreept noodzaak Bus in Culemborg

,,Het is toch te gek. Zo’n grote plaats. En dan geen bus.’’ De passagiers in de actie bus van het busplatform zijn het roerend eens. ,,Als ik vandaag niet met deze bus mee had gekund, dan was ik thuis gebleven”, vertelt een ander. ,,Een echt alternatief heb ik niet.’’

In de week van 27 november tot en met 2 december liet het busplatform een busje door Culemborg rijden. Iedereen kon opstappen. Langs de route stonden bushaltes, die de bus elk uur aandeed. De bus reed overdag, van 8.45 uur tot 17.45 uur.
De passagiers werden geënqueteerd. De belangrijkste opstappunten waren de winkelcentra, de binnenstad, de Driestad, de Johanna Naberstraat en het NS-station. Reizigers in de bus waren veelal 70+-ers. Deze passagiers gaven aan dat een bus in Culemborg die overal komt voor hen ideaal is. Niet iedereen is goed genoeg ter been om hele stukken te kunnen lopen of gaat op de fiets. Het regelen van een regiotaxi of van Klaartje is lang niet altijd een alternatief.

Vervoersvraag beter in beeld
,,Met een busweek als dit is het lastig om alle reizigers te bereiken, die van de bus gebruik zouden maken als die gewoon het hele jaar door zou rijden. Je moet maar net de aankondiging in de krant zien’’, vertelt Martin van Raay van het busplatform. Toch krijgen wij hierdoor een steeds beter idee voor wie de bus zou moeten rijden en op wat voor manier’’. Behalve voor forensen en scholieren, bestaat de groep gebruikers o.a. uit senioren, die voor hun bezoek en boodschappen graag van een bus gebruik zouden maken. ,,Opvallend was ook dat wij op het station enkele malen bezoekers van buiten de stad aantroffen, die vergeefs een bus naar het centrum zochten. Die hadden dan nu toevallig geluk. Op het station is het verder een komen en gaan van auto’s die mensen oppikken of afzetten. Met een bus in de stad is dat veel minder nodig. Voor mensen die hier in Culemborg komen wonen is het karige stadsvervoer vaak een onplezierige verrassing, zo bleek ons van meerdere kanten. Overal staan bushaltes, maar er komt nooit een bus! Daar sta je niet bij stil.’’ Mogelijke route uitbreiding is gewenst bij tuincentrum vd Hurk en richting Parijsch, gaven de passagiers in de actiebus aan.

De bus terug in Culemborg
Het busplatform is druk bezig overal kenbaar te maken dat Culemborg in ieder geval een bus moet hebben bij de nieuwe concessieverlening per 1 januari 2009. Bestuurlijk en ambtelijk is de provincie bezig met het programma van eisen bij de aanbesteding. Ook wil het platform dat zo snel mogelijk met inzet van innovatiegelden een proefproject wordt gestart met een Busje Plus, “de bus met aanhanger”. Dit concept belooft besparingen op te leveren in brandstofgebruik en is door wendbaarheid en flexibiliteit bijzonder geschikt voor een stad als Culemborg met een historische binnenstad. Gedeputeerde van Haaren heeft inmiddels toegegeven dat een dergelijk idee onderzocht moet worden. Nog steeds heeft zij geen groen licht gegeven voor een proefproject in Culemborg. ,,Als de Gedeputeerde nog een gunstige wending aan haar bestuursperiode wil geven, dan moet ze opschieten. In maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten”, concludeert van Raay.

U bent hier