h

Nieuws uit 2009

2 oktober 2009

Bezoek Paulus Jansen

Op maandag 5 oktober bezoekt Paulus Jansen, (SP tweede kamerlid) Culemborg in verband met het onderzoek naar de sloopplannen Achter de Poort. Op de Agenda staat een bezoek bij Kleurrijk Wonen. Daar zal het rapport van het bouwteam van Dhr. Jansen worden aangeboden.

Lees verder
28 september 2009

Onrust in Terweijde

Volgens de SP is de overlast in Terweijde van de afgelopen tijd een symptoom van wat er speelt. In wijken met veel mensen met een laag inkomen of een uitkering ontstaat snel het gevoel dat de overheid hen in de kou laat staan. We zijn in Culemborg bezig de leefbaarheid te vergroten en de komende jaren moeten we daar vooral mee door gaan.

Lees verder
23 september 2009

Herindeling? Regionale samenwerking?

Alweer enkele malen geleden meldde de Culemborgse Courant op de voorpagina dat de SP-fractie in de gemeenteraadsvergadering pleitte voor herindeling omdat een gemeente met 50.000 inwoners de ideale schaal voor gemeenten zou zijn. Hoe staat het er nu mee?

Lees verder
23 september 2009

kadernota: amendementen / moties SP aangenomen

In de Kadernota stelt het college de grote lijnen voor het komende jaar vast. Dit jaar bleek dat het college, mede door beslissingen van de grootste risicofactor voor de gemeentelijke financiën, de regering Balkenende-Bos, veel geld te kort kwam. Zelf had het college nauwelijks een concreet voorstel. De behandeling van de Kadernota was dus extra van belang. De SP heeft daarin duidelijk zijn stem laten gelden.

Lees verder
23 september 2009

Initiatiefvoorstel SP over Programmaraad

De SP fractie heeft een initiatiefmotie in de maak die zich richt op de vertegenwoordiging in de Programmaraad Midden Utrecht. De programmaraad houdt toezicht op de radio en tv programmering in ondermeer Culemborg. Maar de SP vraagt zich af of er daadwerkelijk invloed is?

Lees verder
21 september 2009

week van de vooruitgang

De week van de voortuitgang was in Culemborg een succes: met inbreng van veel verschillende partijen waaronder de SP en het mooie weer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier