h

Nieuws van de afdeling

18 juni 2018

Geen SP steun nieuw college

Foto: SP

Het bericht dat in de Culemborgse Courant van 13 juni stond was, zeker op het moment dat het verscheen, voorbarig. De SP heeft maandag  11 juni opnieuw laten weten een groot voorstander te zijn van ‘het samen en op een andere manier’ de stad besturen. Iets dat je uiteraard alleen graag wilt omdat je vindt dat er aan  de manier waarop dat de afgelopen jaren is gebeurd, nog veel te verbeteren valt.  De SP heeft ook ter sprake gebracht niet enthousiast te zijn over het nu toe bereikte resultaat.  Dat geldt vooral voor de manier waarop de collegevorming verlopen is en de gemaakte afspraken (spelregels) over de samenwerking van raad, college en inwoners vorm is gegeven. De SP ziet ondanks de vele mooie woorden nog weinig echte veranderingen terug. Ook mist de SP duidelijkheid over welke van de vele onderwerpen, die genoemd worden in het raadsprogramma, prioriteit krijgen en hoe zich dat vertaalt in het beschikbaar stellen van het benodigde geld om problemen in de stad op te lossen. De SP heeft daarom de overige partijen die bezig zijn met het raadsprogramma laten weten geen steun te kunnen geven aan het voorgestelde college en het collegeprogramma. De SP zal overigens wel blijven zoeken naar een constructieve samenwerking met andere partijen. Mogelijk via of binnen een raadsprogramma, maar ook door te zoeken naar (wisselende) meerderheden.

Lees verder
6 juni 2018

SP steun voor Theater DFS

Foto: SP

In 2014 viel de subsidie van 230.000 euro weg. Sindsdien realiseert het theater nog altijd een veelzijdige programmering. Dit is mogelijk door inzet van 90 vrijwilligers, die een groot deel van de taken van de eerdere betaalde krachten overnamen. Ondertussen werd er niet geïnvesteerd in het circa 100 jaar oude gebouw. Ten onrechte omdat ook al voor 2014 duidelijk was dat er veel achterstallige onderhoud was en het gebouw niet voldoet aan moderne ARBO regels. De SP heeft steeds gevonden dat het gebouw opgeknapt moet worden en dat het als monument eigendom van de gemeente moet blijven. Verder blijkt ook uit onderzoek door de gemeente dat het onmogelijk is om het theater "draaiende"te houden in dit pand zonder enige subsidie. Daarvoor is jaarlijks vermoedelijk 75.000 euro nodig. Al zou de SP dat geld eigenlijk liever uitgeven aan het op een andere manier stimuleren van culturele uitingen in onze stad hebben wij toch ingestemd met deze extra subsidie. Als voorwaarde hebben we genoemd dat er meer ruimte moet komen voor aanstromend talent en plaatselijke kunstbeoefening.  locale. Uiteindelijk stemden met het aangepaste voorstel om dit toekomstplan uit te gaan werken , alle overige politieke partijen behalve de VVD in.

Lees verder
30 maart 2018

SP vraagt om debat over baggergate Culemborg

Foto: SP

In Culemborg zijn er plannen om vervuilde Parijse grond te gebruiken voor de 'verondieping' van de afgraving in de Redichemse Waard. Deskundigen waarschuwen dat daardoor grondwater verontreinigd kan raken. Ook kan buitenlands baggerslib veel meer voedingsstoffen bevatten, wat tot algengroei of een groene soep kan leiden. Een verzoek van SP-Kamerlid Cem Lacin om over dit onderwerp te debatteren, kreeg unaniem steun van de andere partijen.

Lees verder
22 maart 2018

SP stemmers bedankt

Foto: SP

De verkiezingen in Culemborg zitten erop. We willen iedereen die SP gestemd heeft bedanken voor het vertrouwen. De SP zou de SP niet zijn als we samen met u en ondanks het tegenvalllende resultaat doorgaan met onze best om Culemborg socialer en menselijker te maken. We willen blijven strijden voor een eerlijker stad, waar mensen belangrijker zijn dan allerlei van bovenaf opgelegde regels. Er is dan ook de aankomende tijd "werk aan de winkel". We hopen daarbij ook op uw steun.

Lees verder
21 maart 2018

Kies voor eerlijke politiek

Foto: SP

Op 21 maart is het aan u. Dan mag u zeggen wat u belangrijk vindt in Culemborg. De hoge heren in Den Haag zijn er vooral voor de multinationals. Zij zeggen dat de crisis voorbij is, maar u moet langer doorwerken. U merkt dat het moeilijk is om passende woning te vinden en dat de huren stijgen. Inwoners die onze steun verdienen en hun mantelzorgers krijgen te horen "zoek het zelf" maar uit. Eigen bijdrages en ingewikkelde regels om de kosten te drukken belemmeren goede zorg.

Lees verder
19 maart 2018

Betere zorg werkt niet kostenverhogend

Foto: SP

Op zaterdag 17 maart werd in het theater De Fransche SChool en verkiezingsdebat gehouden. Er werd ondermeer gesproken over de zorg. Thijs Heemskerk vertelde namens de SP wat allemaal nog steeds mis gaat met de zorg in Culemborg. Hij vertelde ook wat de plannen van de SP waren om daar verbetering in te brengen. "Betere zorg en minder OVERBODIGE EIGEN BIJDRAGES EN INGEWIKKELDE REGELTJES is niet kostenverhogend. Integendeel, Zo voorkom je dat klachten erger worden en daarna duurdere behandelingen nodig zijn. Bovendien maak je door al die papierhandel verminderen het mogelijk dat zorgverleners meer tijd kunnen besteden aan hun eigenlijke werk. Zijn verhaal was gelukkig niet aan dovenmans oren besteed.

Lees verder

Pagina's

U bent hier