h

Overlijden Jan Burger

4 oktober 2018

Overlijden Jan Burger

Foto: SP

Op zaterdag 29 september is Jan Burger overleden aan de gevolgen van Alzheimer en de spierziekte ALS. Hij werd 61 jaar. Het ging al enige tijd slecht met de gezondheid van Jan en hij is al meer dan een decennium weg uit Culemborg. Toch komt het overlijden van Jan Burger in onze stad hard aan. Hij was een van de oprichters van de SP afdeling in Culemborg en iemand die de SP in onze stad "op de kaart" heeft gezet. Als eerste raadslid en later wethouder namens de SP , maar vooral als iemand die als het nodig was samen met inwoners actie voerden tegen sociaal onrecht. Hij was bovenal iemand met een groot sociaal hart die het geluid van de straat ook in het stadbestuur duidelijk hoorbaar wist te maken. Mede oprichter van onze SP afdeling en kameraad , Philip Oosterlaak typeert hem als een uitzonderlijk talent met hart voor de goede zaak. Wij denken met verdriet en dankbaarheid aan het zijn enorme inzet en het vele werk dat hij voor onze afdeling en stad heeft verzet.

Vanaf 1980 timmert de SP aan de weg in Culemborg. Bewoners kregen er een bondgenoot bij als er iets aan de hand is: Bijvoorbeeld de bewoners van de Veerweg die de huizen gerenoveerd willen hebben en niet gesloopt zoals indertijd het plan was. De bewoners die pleiten voor verplaatsing van LPG tankstations in de bebouwde kom. Bewoners die aangesloten waren op de wijkverwarming Terweijde. Bewoners van de Leliestraat die met vochtproblemen te maken hadden. Jan Burger was daar steeds bij betrokken. Ook bij het politieke handwerk van de SP door langs te gaan in buurten en bedrijven ging Burger dikwijls mee voorop. De SP verkocht haar blad de Tribune deur aan deur en kwam zodoende met veel Culemborgers in gesprek. Ook op andere vlakken was de SP nadrukkelijk aanwezig. Ondermeer bij protesten tegen de vervuiling rondom de kabelbranderijen. De Culemborgse SP afdeling was een drijvende kracht achter het Culemborgs Atoom Komitee in de tijd van demonstraties tegen de kruisraketten en de kerncentrale Dodewaard.

Al snel (in 1986) was Burger het eerste SP raadslid in Culemborg. Met succes. Bij zijn entree in de raad liet een wethouder weten dat met de SP het geluid van de straat nu in de raad vertegenwoordigd was. Voor de SP betekende dat een compliment. Bij iedere volgende raadsverkiezingen met Jan Burger kreeg de SP er een zetel bij. Jan werd in 2002 wethouder in Culemborg in een College met CDA, PvdA en SP.  Burger ontpopte zich destijds als een daadkrachtige bestuurder. Dankzij de medewerking van huisartsen en andere werkers in de zorg lukte het in Culemborg West een medisch centrum op te richten. De woningbouw kwam in een stroomversnelling. De wethouder toog zo nodig samen met actievoerders naar Arnhem om een stadsbus te bepleiten. Helaas viel het college in het najaar 2004. Dat de kiezer dit niet Jan of de SP aanrekenden bleek bij de verkiezingen in 2006. De SP met Jan Burger steeg toen naar vijf zetels in Culemborg.

Voor Burger en zijn SP bleek echter geen plek in het College. Op dat moment deed de SP in Wijk bij Duurstede een dringend beroep op Burger de eerste SP wethouder in Wijk bij Duurstede te worden. Voor Jan een kans die hij niet voorbij kon laten gaan om zoveel mogelijk voor gewone mensen voor elkaar te krijgen. Prompt gaven de partijbonzen die hem hadden leren kennen als de Jan Marijnissen van Culemborg, wel hun fiat om in Wijk het linkse college 'Havanna aan de Lek' te smeden. Hij kwam als geroepen, of zoals Brouwer over Burger zei: ,,Jan bracht een karrenvracht aan ervaring mee. Wij moesten nog leren lopen.'' Jan is 10 jaar lang SP wethouder gebleven. Vanaf die dag bleef Burger wethouder in Wijk. Met grote gedrevenheid kwam hij op voor de kwetsbaren in de samenleving. Totdat twee jaar geleden frontotemporale dementie bij hem werd geconstateerd. Hij moest met pijn in het hart afscheid nemen van zijn levenswerk. En de SP heel geëmotioneerd van hem. Of zoals Brouwer met wie hij een hechte tandem vormde, op de afscheidsreceptie zei: ,,Ik schaam me nergens voor. Ik ga huilen. " Burger bleek de zeldzame combinatie van dementie en de spierziekte ALS te hebben. Zijn gezondheid ging razendsnel achteruit. Hij is hij 61-jarige leeftijd overleden.

Reactie toevoegen

U bent hier